söndag 21 juli 2024
Sámi artista Sofia Jannok. Govven: Anna Skielta

Sámediggi digaštallá Systembolágain

Got jurddaša Systembolaget go dál áigu vuovdigoahtit viinni man namma lea "Lapland Jojk"? Sámedikki várreságadoalli Josefina Skerk deaivvada Systembolageta doaibmabisuhanhoavddain digaštallat CSR-barggu ja got meannudit álgoálbmogiiguin.

Sámediggi lea ožžon cavgileami ahte Systembolaget lea vuovdigoahtán viidnesortta mas lea namma maid sámit  atnet unohassan ja heivemeahttumin. Media lea maid moaitán dán ja olbmot leat váidán Systembolageta  vealahanáittardeaddjái.

Olu stuora fitnodagat leat álgán fuomášit ahte sin doaimmain sáhttá leat váikkuhus ee. álgoálbmogiidda, muhto eai buohkat muitte ahte Ruoŧas lea maid iežas álgoálbmot man ferte vuhtiiváldit. Dál galgá Sámedikki várreságadoalli Josefina Skerk deaivvadit Systembolageta ossodathoavddain Lena Rågein ságastallat CSR-barggu birra.

CSR mearkkaša Corporate Social Responsibility ja dainna oaivvilduvvo ahte ođđaáigásaš fitnodagat galget maiddái váldit sosiála ovddasvástádusa. Dál leat stuorit vuordámušat fitnodagaide das ahte vuhtiiváldet olmmošvuoigatvuođaid, vuđolaš bargoriekteprinsihpaid ja vuđolaš birasdásiid vaikko gos leat máilmmis.

Manne lea ”Lapland Jojk” unohas namma mii čájeha badjelgeahččanvuođa? Juo danne go sámiid árbevirolaš lávlunmálle, juoigan lea historjjálaččat leamaš gildojuvvon ja sivahallon suddudeapmin. Iežát go sámit leat áiggiid čađa leamaš čatnan dan jugešvuhtii ja heivemeahttumis láhttemii.

Dál lea juoigan fas ealáskan. Dat lea mávssolaš oassi sámi kultuvrras ja lea  erenoamáš musihkkariggodat mii maid gullá ođđa áiggi pop-kultuvrii ja man artisttat omd. Sofia Jannok Jon-Henrik Fjellgren doalaheaba eallin. Juoigan ovdanbuktá dovdduid ja čilge máilmmi – ja dan ii galgga čatnat viidnesorttaide.

Váldde oktavuođa:
Josefina Lundgren Skerk
Sadjásaš stivraságadoalli
070-582 21 21

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-12-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?