tisdag 24 november 2020

Bargit

Visot Sámedikki bargit goargguid mielde.

A-C

Allas Marie Louise
Giellagieđahalli
0980-681 93
marie.louise.allas(at)sametinget.se

Allas Sara
Davvisámi giellakonsuleanta Giellagáldu
0980-780 49
sara.allas(at)sametinget.se

Andersson Junkka Malin
Webdoaimmaheaddji minoritet.se
063-15 08 59
malin.junkka(at)sametinget.se

Axelsson Patrick
Rádjeáidedoaimma bargojođiheaddji
0980-780 25
patrick.axelsson(at)sametinget.se

Benson Peter
GIS-doaimmaheaddji
0980-780 55
peter.benson(at)sametinget.se

Bergkvist Helen
Gieđahalli Interreg Sápmi
063-15 08 55
helen.bergkvist(at)sametinget.se

Blind Caroline
Verksamhetsledare RBP
0980-780 51
caroline.blind@sametinget.se

 

D-E

Doj Rickard
Prošeaktajođiheaddji, Statistihkka sámi ealáhusat
063-15 08 76
rickard.doj(at)sametinget.se

Eira-Andersson Inger Anna
Nuortasámi jorgaleaddji
0980-681 95
inger.anna.eira.andersson(at)sametinget.se

Engström Peter
Doaibmajurista
0980-780 56
peter.engstrom(at)sametinget.se

Enoksson Marie
Diehtojuohkki & webdoaimmaheaddji
0980-780 42
marie.enoksson(at)sametinget.se

Falkefjeld Staffan
Doaibmadárkkisteaddji
0980-780 36
staffan.falkefjeld(at)sametinget.se

Fjällgren AnaMaria
Diehtojuohkki Sámi diehtojuohkinguovddáš
063-15 08 50
anamaria.fjallgren(at)sametinget.se
anamaria(at)samer.se

Forsmark Stefan
Ealáhusgieđahalli, Vuovdi & meahceeallit
0980-780 40
stefan.forsmark(at)sametinget.se
 

H-J

Hansson Camilla
Gieđahalli Báikegoddeprográmma
063-15 08 57
camilla.hansson(at)sametinget.se

Hotti Kristina
Hálddahusgieđahalli, Ealáhus
0980-780 39
kristina.hotti(at)sametinget.se

Huuva Sol-Britt
Registrator
0980-780 34
sol-britt.huuva(at)sametinget.se

Hällgren Mikael
Veahkkebargi Rádjeáidedoaimmas
063-15 08 51
mikael.hallgren(at)sametinget.se

Idivuoma Susanne
Ossodathoavda Kultuvra
0980-780 48
susanne.idivuoma@sametinget.se

Inga Hans
Mearkagieđahalli
0980-780 46
hans.inga(at)sametinget.se

 

K-L

Kitok Anita
Ossodathoavda Giella & oahpahus
0980-681 98
anita.kitok(at)sametinget.se

Kuhmunen Tomas
GIS-doaimmaheaddji
0980-780 20
tomas.kuhmunen(at)sametinget.se

Kurkkio Elena
Girjerájuskonsuleanta
0971-558 90
elena.kurkkio(at)sametinget.se

Kyrö Ingela
Kulturgieđahalli
0980-780 44
ingela.kyro(at)sametinget.se

Larsson Sara
Gieđahalli Báikegoddeprográmma
063-15 08 53
sarainger.larsson(at)sametinget.se

Långberg Sören
Boazoealáhuskonsuleanta- Tjernobyldoaimmas
Klippen 133
924 94 Sorsele
0952-340 01
Fax: 0952-340 03
soren.langberg(at)sametinget.se
 

M-P

Månsson Matilda
Álbmotriektejurista
072-213 67 29
matilda.mansson(at)sametinget.se

Negga Aina
Ovttadathoavda, Unnitlogupolitihkalaš doaibma
0980-780 58
aina.negga(at)sametinget.se

Nilsson Ingela
Ovttadathoavda Ealáhus
063-15 08 75
ingela.nilsson(at)sametinget.se

Omma Ellen
Gieđahalli, Unnitlogupolitihkalaš doaibma
0980-780 37
ellen.omma(at)sametinget.se

Persson Siri 
Hálddahuslaš áššegieđahalli (stivra, dievasčoahkkin, válgalávdegoddi, nuoraidráđđi)
0980-780 35
siri.persson(at)sametinget.se
 

S

Sarri Johanna
Bargoveahkabuohtalasti
0980-780 50
johanna.sarri(at)sametinget.se

Sevä Tanja
Gieđahalli Kultuvra
0971-550 70
tanja.seva(at)sametinget.se

Sjaggo Ann-Charlotte
Giellakonsuleanta
Sámi giellaguovddáš Dearna
0980-681 96
anncharlotte.sjaggo(at)sametinget.se

Sjajn Lars-Ove
Ossodathoavda Boazodoallu
0980-780 23
lars-ove.sjajn(at)sametinget.se

Skielta Anna
Diehtojuohkki Sámi diehtojuohkinguovddáš
063-15 08 72
anna.skielta(at)sametinget.se
anna(at)samer.se

Sortelius Nils-Olof
Julevsámi giellakonsuleanta
0971-557 80
nils-olof.sortelius(at)sametinget.se

Sparrock Sylvia
Giellakonsuleanta, bargojođiheaddji 50%
Sámi giellaguovddáš Staare
063-15 08 56
sylvia.sparrock(at)sametinget.se

Stoor Inga-Maria
Hálddahusgieđahalli
0980-780 47
ingamaria.stoor(at)sametinget.se

Stålnacke Emma Berlin
Hálddaheaddji
0980-780 22
emma.stalnacke(at)sametinget.se

Svonni Eva
Ekonomiijaveahkki & bargiidgieđahalli
0980-780 33
eva.svonni(at)sametinget.se
 

T-W

Tallbom Joakim
Veahkkebargi Rádjeáidedoaimmas
0980-780 26
joakim.tallbom(at)sametinget.se

Thomasson Brita Iren                                                   
Ealáhusgieđahalli Servodatplánen                                                   
0971-559 84                                                                         
brita.thomasson(at)sametinget.se

Vannar Ingegerd
Giellakonsuleanta, bargojođiheaddji 50%
Sámi giellaguovddáš Dearna
0980-780 29
ingegerd.vannar(at)sametinget.se

Walkeapää Anne
Ealáhusgieđahalli Servodatplánen
0980-681 92
anne.walkeapaa(at)sametinget.se

Wilks Laila
Giellakonsuleanta Sámi giellaguovddáš
0980-681 91
laila.wilks(at)sametinget.se

Wrangenberg Sofia
Sadjásaš bargoveahkagieđahalli
0980-780 50
sofia.wrangenberg(at)sametinget.se

Å-Ö

Åstot Nadja
Boazoealáhusjurista
0980-780 21
nadja.astot(at)sametinget.se

Öberg Ben Ammar Laila
Ealáhusgieđahalli Servodatplánen
0980-780 24
laila.rehnfeldt(at)sametinget.se

Östergren Anders
Giellakonsuleanta
Sámi giellaguovddáš Dearna
0980-780 28
anders.ostergren(at)sametinget.se

Visar sidorna 1 till 4 ( av 4 )
«1»
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-09-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Sommartid:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKontakt
MenyKontakt
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?