måndag 28 november 2022

Bargit

Visot Sámedikki bargit goargguid mielde.

A-C

Allas Marie Louise
Giellagieđahalli
0980-681 93
marie.louise.allas(at)sametinget.se

Allas Sara
Administratevra
0980-780 49
sara.allas(at)sametinget.se

Antonsson Tommy
Sadjásaš Hálddahushoavda
Ossodathoavda HR
063-15 08 71
tommy.antonsson(at)sametinget.se

Axelsson Patrick
Rádjeáidedoaimma bargojođiheaddji
0980-780 25
patrick.axelsson(at)sametinget.se

Benson Peter
GIS-doaimmaheaddji
0980-780 55
peter.benson(at)sametinget.se

Bergkvist Helen
Doaibmadárkkisteaddji
063-15 08 55
helen.bergkvist(at)sametinget.se

Blind Caroline
Doaibmajođiheaddji RBP
0980-780 51
caroline.blind(at)sametinget.se

Blind Ellen
Jurista Boazodoalloáššiin
0980-780 21
ellen.blind(at)sametinget.se

 

D-E

Doj Rickard
Prošeaktajođiheaddji, Statistihkka sámi ealáhusat
063-15 08 76
rickard.doj(at)sametinget.se

Eira-Andersson Inger Anna
Davvisámi jorgaleaddji
0980-681 95
inger.anna.eira.andersson(at)sametinget.se

Enoksson Marie
Kommunikatevra
0980-780 42
marie.enoksson(at)sametinget.se

Falkefjeld Staffan
Doaibmadárkkisteaddji
0980-780 36
staffan.falkefjeld(at)sametinget.se

Fjällgren AnaMaria
Kommunikatevra
063-15 08 50
anamaria.fjallgren(at)sametinget.se
anamaria(at)samer.se

Forsmark Stefan
Ealáhusgieđahalli, Vuovdi & meahceeallit
0980-780 40
stefan.forsmark(at)sametinget.se
 

G-J

Hannu Ulrika
Guorahalli
0980-780 43
ulrika.hannu(at)sametinget.se

Hansson Camilla
Gieđahalli Báikegoddeprográmma
063-15 08 57
camilla.hansson(at)sametinget.se

Hotti Kristina
Hálddahusgieđahalli, Ealáhus
0980-780 39
kristina.hotti(at)sametinget.se

Huuva Malin
Vuostáiváldi
0980-780 45
malin.huuv(at)sametinget.se

Huuva Sol-Britt
Registrator
0980-780 34
sol-britt.huuva(at)sametinget.se

Hällgren Mikael
Veahkkebargi Rádjeáidedoaimmas
063-15 08 51
mikael.hallgren(at)sametinget.se

Idivuoma Susanne
Ossodathoavda Kultuvra
0980-780 48
susanne.idivuoma@sametinget.se

Inga Hans
Mearkagieđahalli
0980-780 46
hans.inga(at)sametinget.se

 

K-L

Kitok Anita
Ossodathoavda Giella & oahpahus
0980-681 98
anita.kitok(at)sametinget.se

Klemensson Margareta
Oarjánsámi giellakonsuleanta
Sámi giellaguovddáš
063-15 08 74
margareta.klemensson(at)sametinget.se

Klemensson Åse
Oarjánsámi giellakonsuleanta 
Sámi giellaguovddáš
063-150 854
åse.klemensson(at)sametinget.se

Kuhmunen Tomas
GIS-doaimmaheaddji
0980-780 20
tomas.kuhmunen(at)sametinget.se

Kurkkio Elena
Girjerájuskonsuleanta
0971-558 90
elena.kurkkio(at)sametinget.se

Kyrö Ingela
Kulturgieđahalli
0980-780 44
ingela.kyro(at)sametinget.se

Labba Veronica
Gieđahalli Unnitlogupolitihkalaš bargogohčus
0980-681 92
veronica.labba(at)sametinget.se

Labba Åsa
Sámedikki fokálčuoggádoaimma oktiiheiveheaddji
063-15 08 70
​asa.labba(at)sametinget.se

Larsdotter Eli
Gieđahalli Biras & servodat 
063-15 08 77
eli.larsdotter(at)sametinget.se

Larsson Sara
Gieđahalli Báikegoddeprográmma
063-15 08 53
sarainger.larsson(at)sametinget.se

Lindberget Mirja
Sadjásaš gieđahalli Biras & servodat
063-15 08 73
mirja.lindberget(at)sametinget.se

Lundström Mikael
Digitiála stratega
0980-681 99
mikael.lundstrom(at)sametinget.se

Långberg Sören
Boazoealáhuskonsuleanta- Tjernobyldoaimmas
Klippen 133
924 94 Sorsele
0952-340 01
Fax: 0952-340 03
soren.langberg(at)sametinget.se
 

M-P

Månsson Matilda
Jurista Riikkaidgaskasaš áššiin
072-213 67 29
matilda.mansson(at)sametinget.se

Negga Aina
Gieđahalli Unnitlogupolitihkalaš bargogohčus
063-15 08 59
aina.negga(at)sametinget.se

Nilsen Liz-Marie
Sadjásaš Kulturgieđahalli
0980-780 32
lizmarie.nilsen(at)sametinget.se

Nilsson Ingela
Ossodathoavda Ealáhus
063-15 08 75
ingela.nilsson(at)sametinget.se

Omma Ellen
Ovttadathoavda, Unnitlogupolitihkalaš doaibma
0980-780 37
ellen.omma(at)sametinget.se

Omma Simma Sara
Ovttadathoavda
Sámi giellaguovddáš
0980-780 27
sara.omma.simma(at)sametinget.se

Palmblom Margaretha
Doaibmajurista
​0980-780 56
margaretha.palmblom(at)sametinget.se

Persson Linnea
Prošeaktajođiheaddji, Genus ja dearvvašvuohta
0980-681 96
linnea.persson(at)sametinget.se

Persson Siri 
Hálddahuslaš áššegieđahalli (stivra, dievasčoahkkin, válgalávdegoddi)
0980-780 35
siri.persson(at)sametinget.se
 

S

Sarri Johanna
HR-Spesialista
0980-780 50
johanna.sarri(at)sametinget.se

Savenstam Freja
Sadjásaš HR-Spesialista
0980-780 54
freja.savenstam(at)sametinget.se

Schimmer Hanna
Girjerájuskonsuleanta
0980-681 90
hanna.schimmer(at)sametinget.se

Sevä Tanja
Kulturgieđahalli
0971-550 70
tanja.seva(at)sametinget.se

Sjajn Lars-Ove
Ossodathoavda Boazoealáhus, biras ja servodat
0980-780 23
lars-ove.sjajn(at)sametinget.se

Skielta Anna
Kommunikatevra
063-15 08 72
anna.skielta(at)sametinget.se
anna(at)samer.se

Skinnarmo Kari
Sadjásaš Kulturgieđahalli
0980-780 44
kari.skinnarmo(at)sametinget.se

Steggo Peter
Bihtánsámi giellakonsuleanta
Sámi giellaguovddáš
0980-780 57
peter.steggo(at)sametinget.se

Stoor Inga-Maria
Hálddahusgieđahalli
0980-780 47
ingamaria.stoor(at)sametinget.se

Sortelius Nils-Olof
Julevsámi giellakonsuleanta
0971-557 80
nils-olof.sortelius(at)sametinget.se

Sparrock Sylvia
Giellakonsuleanta/Bargojođiheaddji 50%
Sámi giellaguovddáš Staare
063-15 08 56
sylvia.sparrock(at)sametinget.se

Strålberg Erik
IT-doaimma vásttolaš
0980-780 22
erik.stralberg(at)sametinget.se

Svonni Eva
HR-Generalista
0980-780 33
eva.svonni(at)sametinget.se

Svonni Ida-Maria
Prošeaktajođiheaddji, gealbo- ja gávpeovdánahttin
0980-780 41
​idamaria.svonni(at)sametinget.se
 

T-W

Tallbom Joakim
Riikkarádjeáiddi/Tjernobyldoaimma bargi
0980-780 26
joakim.tallbom(at)sametinget.se

Thomasson Brita Iren
Ealáhusgieđahalli Biras ja servodat
0971-559 84
brita.thomasson(at)sametinget.se

Tornensis Reetta
Davvisámi giellakonsuleanta
Sámi giellaguovddáš
0980-780 59
reetta.tornensis(at)sametinget.se

Valkeapää Kjerstin
Prošektajođiheaddji Sámi biepmut
0980-780 53
kjerstin.valkeapaa(at)sametinget.se

Vannar Ingegerd
Giellakonsuleanta Julevsámi
Sámi giellaguovddáš Deartnás
0980-780 29
ingegerd.vannar(at)sametinget.se

Walkeapää Anne
Ealáhusgieđahalli Biras & servodat
(Váhnenlohpi)

Wasara Anna
Davvisámi giellakonsuleanta
Sámi giellaguovddáš
0980-780 58
anna.wasara(at)sametinget.se

 

Å-Ö

Åstot Nadja
Jurista Boazoealáhusáššiin
0980-780 52
nadja.astot(at)sametinget.se

Öberg Ben Ammar Laila
Gieđahalli Biras & servodat
0980-780 24
laila.oberg.ben.ammar(at)sametinget.se

Östergren Anders
Oarjánsámi giellakonsuleanta
0980-780 28
anders.ostergren(at)sametinget.se

Österling Fredrik
Hálddahushoavda
0980-780 38
fredrik.osterling(at)sametinget.se

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-11-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKontakt
MenyKontakt
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?