måndag 21 oktober 2019

Min áššegieđahallit

Oza gieđahalli ášši sisdoalu mielde. Visot bargit eai leat dán listtus mielde. Jus dieđát geainna áiggut ságastit de sáhtát gurutbealde ohcat dieđuid Visot bargiid vuolde.

Jearaldagat sámiid, sámi kultuvrra jna. birra:

Skielta Anna
Diehtojuohkki Sámi diehtojuohkinguovddáš (Samiskt Informationscentrum (SIC)
063-15 08 72
info(at)samer.se
anna(at)samer.se

Fjällgren Ana Maria
Diehtojuohkki Sámi diehtojuohkinguovddáš (Samiskt Informationscentrum (SIC)
063-15 08 50
info(at)samer.se
anamaria(at)samer.se

Jearaldagat Sámedikki doaimma birra:

Enoksson Marie
Diehtojuohkki & Webdoaimmaheaddji
0980-780 42
info(at)sametinget.se

 

Prošeakta- ja doaibmadoarjja Kultuvra:

Lind Ragnhild
Sadj. Kulturgieđahalli
0980-780 57
ragnhild.lind(at)sametinget.se

Kyrö Ingela
Kulturgieđahalli
0980-780 44
ingela.kyro(at)sametinget.se

Iežá áššit mat gullet kultursuorgái, omd. kulturárbi, árbevirolaš máhttu, repatrieren:

Idivuoma Susanne
Ossodathoavda Kultuvra
0980-780 48
susanne.idivuoma@sametinget.se
 

Giellaáššit:

Allas Sara
Davvisámi giellakonsuleanta Giellagáldu
0980-780 49
sara.allas(at)sametinget.se

Sjaggo Ann-Charlotte
Giellakonsuleanta - Sámi giellaguovddáš
0980-681 96
anncharlotte.sjaggo(at)sametinget.se

Sortelius Nils-Olof
Julevsámi giellakonsuleanta / Oanehisgursedoarjaga gieđahalli
0971-557 80
nils-olof.sortelius(at)sametinget.se

Sparrock Sylvia
Oarjánsámi giellakonsuleanta - Sámi giellaguovddáš
063-15 08 56
sylvia.sparrock(at)sametinget.se

Vannar Ingegerd
Julevsámi giellakonsuleanta - Sámi giellaguovddáš
0980-780 29
ingegerd.vannar(at)sametinget.se

Östergren Anders
Oarjánsámi giellakonsuleanta - Sámi giellaguovddáš
0980-780 28
anders.ostergren(at)sametinget.se

Allas Marie-Louise
Giellakonsuleanta
0980-681 93
marie.louise.allas(at)sametinget.se


Unnitlogupolitihkalaš bargogohčus:

Negga Aina
Ovttadathoavda Unnitlogupolitihkalaš bargogohčus
0980-780 58
aina.negga(at)sametinget.se

Omma Ellen
Gieđahalli Unnitlogupolitihkalaš bargogohčus
0980-780 37
ellen.omma(at)sametinget.se

Neahttasiidu minoritet.se:

Andersson Junkka Malin
Webdoaimmaheaddji minoritet.se
063-15 08 59
malin.junkka(at)sametinget.se
 

Boazodoalloáššit:

Sjajn Lars-Ove
Ealáhushoavda
0980-780 23
lars-ove.jonsson(at)sametinget.se

Öberg Ben Ammar Laila
Gieđahalli Biras & servodat, váidináššit
0980-780 24
laila.rehnfeldt(at)sametinget.se

Walkeapää Anne
Gieđahalli Biras & servodat
0980-681 92
anne.walkeapaa(at)sametinget.se

Thomasson Brita Iren                                                   
Gieđahalli Biras & servodat                                                 
0971-559 84                                                                         
brita.thomasson(at)sametinget.se

Forsmark Stefan
Gieđahalli Vuovdi ja meahcieallit
0980-780 40
stefan.forsmark(at)sametinget.se

Doj Rickard
Prošeaktajođiheaddji Statistihkka
063-15 08 76
rickard.doj(at)sametinget.se

Hotti Kristina
Gieđahalli Hálddahus, háddedoarjja, roassobuhtadus
0980-780 39
kristina.hotti(at)sametinget.se

Inga Hans
Gieđahalli Mearkkat
0980-780 46
hans.inga(at)sametinget.se

Långberg Sören
Gieđahalli Tjernobyl, roassobuhtadus
0952-340 01
soren.langberg(at)sametinget.se

Benson Peter
GIS-doaimmaheaddji
0980-780 55
peter.benson(at)sametinget.se

Kuhmunen Tomas
GIS-doaimmaheaddji
0980-780 20
tomas.kuhmunen(at)sametinget.se
 

Iežá sámi ealáhusat:

Nilsson Ingela
Ossodathoavda Ealáhus
063-15 08 75
ingela.nilsson(at)sametinget.se

Sevä Tanja
Gieđahalli Báikegoddeprográmma
0971-550 70
tanja.seva(at)sametinget.se

Hansson Camilla
Gieđahalli Báikegoddeprográmma máksimat
063-15 08 57
camilla.hansson(at)sametinget.se
 

Bergkvist Helen
Gieđahalli Interreg-Sápmi
063-15 08 55
helen.bergkvist(at)sametinget.se
 

Ekonomiijaáššit nugo bušeahtta, hálddašanjuolludusat, fakturat, buhtadusat ja bálkkát:

Malin Mäkelä
Ekonomiijahoavda
0980-780 41
malin.makela(at)sametinget.se

Falkefjeld Staffan
Controller
0980-780 36
staffan.falkefjeld(at)sametinget.se

Svonni Eva
Ekonomiijaveahkki/ bargiidáššiidgieđahalli
0980-780 33
eva.svonni(at)sametinget.se
 

Áššit almmolaš áššebáhpiriid birra ja iežá hálddahusjearaldagat:

Fuomáš ahte lea divatmáksu jus gáibidat áššebáhpiriid oaidnit. Sádde e-boastta kansli@sametinget.se vai oaččut jođáneappot veahki!

Berlin Stålnacke Emma
Hálddašeaddji (doaimmaha áššebábirgáibádusaid)
0980-780 22
emma.stalnacke(at)sametinget.se

Persson Siri
Hálddahusgieđahalli/čálli
(stivrra, dievasčoahkkima, čoahkkinjođihangotti, válgalávdegotti, nuoraidráđi beavdegirjjit)
0980-780 35
siri.persson(at)sametinget.se


Rekrutteremat, bargiidáššit:

Sarri Johanna
Bargiidbuohtalasti
0980-780 50
johanna.sarri(at)sametinget.se
 

Váidagat, juridihkalaš áššit:

Engström Peter
Doaibmajurista
0980-780 56
peter.engstrom(at)sametinget.se

Månsson Matilda
Álbmotriektejurista
072-213 67 29
matilda.mansson(at)sametinget.se

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-10-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyKontakt
MenyKontakt
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?