onsdag 18 oktober 2017

Indigenous Terra Madre 2015

Skábmamánu 3-7 b 2015 lágiduvvo nubbi Indigenous Terra Madre konferánsa Shillongas, Meghalaya Indias. Leat njealljelogi álgoálbmotjoavkku Meghalaya guovllus geat veahkkin lágidit konferánssa. Meghalaya álgoálbmot gohčoda konferánssa International Mei-Ramew (IMR 2015) mii mearkkaša Eanan eadnámet báikkálaš Khasi-gillii.

Vuosttaš Indigenous Terra Madre dollui Jåhkamåhkes geassemánus 2011, ja dán lágidii Slow Food Sápmi. Dat lei Slow Fooda vuosttaš vuoruheapmi álgoálbmogiid ektui.

Indigenous Terra Madres gávnnadit álgoálbmogat miehtá máilmmi, ja ságastallet ja ovdanbuktet iežaset biebmokultuvrraid ja váldet oahpu nubbi nuppis.  Konferánssas ságastallet maiddái govt árbemáhtu ja biebmovišuvnnaid sáhtálii heivehit dálá buktagiidda. 2015:s konferánssas mas álgoálbmogat, dutkit ja mearrádusdahkkit gávnnadit lea fáddán ”The Future We Want: Indigenous Perspectives and Actions”.

ON álgoálbmotáššiid erenoamášdieđiheaddji, Victoria Tauli-Corpuz ja Álgoálbmogiid bistevaš foruma ovddeš ságadoalli Dr. Myrna Cunningham, leaba guovttis dain dovddus oassálastiin.

Sámedikki ovddasteaddjit Indigenous Terra Madres 2015 leat Lars-Ove Sjajn, ealáhushoavda, Elena Walkeapää, sámi biebmogieđahalli, ja Sofia Mörtlund, ealáhuslávdegotti ságadoalli.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2015-11-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?