torsdag 25 juli 2024

Kulturbirrasiid divodeapmi ja máŧasdoallan boazodoalloguovllus

Dát lea ođđa doarjja visttiid ja gárddiid divodeapmái mat gullet dološ árbevirolaš ássamii ja boazodollui áiggis ovdal 1960.

Sámi kulturduovdagat leat ollusiidda amas guovllut vaikko dat leat oba viidát davvi-Ruoŧas. Dávjá gohčoduvvojit ávdin guovlun vaikko dáppe leat hui olu bázahusat olbmuin geat leat eallán ja birgen čuđiid miel jagiid boazodoalus. Sámi kulturbázahusat leat čoahkkenamahussan sámi eallinvuogis nugo orrumis, johtimis jna. dološ áiggiid čađa dássožii ja muđui luottat maid sihke olbmot ja eallit leat guođđán.

Sámi álbmogii lea dehálaš čalmmustahttit, bisuhit ja vára váldit kulturbirrasiin. Doarjja veahkeha divodit ja ođastit sámi ássanbirrasiid nu ahte šaddet fas dakkárin govt álggos ledje, vai seailluhit sámi huksenvieruid boahtte bulvii ja vai dat ellet viidáseappot. Ná sáhttá maid juohkit dieđuid sámi eallima birra ja govt mii leat geavahan guovlluid ovdal ja dál.

Doarjja galgá veahkehit divvut dehe ođastit dološ visttiid ja gárddiid mat leat geavahuvvon orruma várás ja boazobarggus ovdal 1960. Visttiide sáhttá oažžut doarjaga jus dat leat árbevirolaš visttit, áittit ja iežá visttit mat leat adnon ealibiid váste dehe guolástandárbbuide, ja main dáhkit, vuođut, seainnit ja láhtit fertejit divoduvvot. Gárddiide sáhttá oažžut doarjaga jus leat árbevirolaččat leamaš geavahuvvon ja jus daid leat lunddolaš ávdnasiin dahkan boazobarggu várás. Doarjja ii addo dábálaš máŧasdoallandárbbuide.

Visttit ja gárddit galget álggu rájes leamaš ceggejuvvon sámi huksenvieruid mielde, ja galget divoduvvot seamme vugiiguin. Investeren galgá leat ollislaš čoavddusin sámi visttit ja ássanbirrasiid ođasmahttimin.

FUOMÁŠ! Doarjja juolluduvvo 90 proseantta rádjái dohkkehuvvon goluide, gitta 250 000 kruvdnui  juohke prošektii. Doarjja ii juolluduvvo ohcamušaide main olggosgolut leat unnit go 30 000 kruvnno.

Dán doarjaga birra eai leat dieđut Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus. Váldde oktavuođa Sámedikkiin jus dárbbašat eanet dieđuid.

Ohcamuš galgá čállojuvvot Eanandoallodoaimmahaga e-bálvalusa bakte.

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-12-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?