måndag 10 augusti 2020

Investeremat astoáige- ja valáštallanrusttegiidda

Čoahkkananlanjaid ja valáštallanrusttegiid huksemii smávvaservodagain gávdno doarjja maid sáhttá ohcat. Dás sáhtát lohkat doarjaga birra. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Sámis gávdnojit báikkit ja gilit gos eanas ássit leat sápmelaččat. Sihkkarastin dihte sidjiide bálvalusaid ja astoáigefálaldagaid de dárbbahuvvojit servicebáikkit ja ahte sámiide lea vejolaš geavahit daid, ja álggahit ja jođihit servicefitnodagaid. Dat lea ávkin báikkálaš infrastruktuvrii. Seammá guoská čoahkkananlanjaide ja astoáige-/valáštallanrusttegiidda.

Báikkálaš čohkkendoaimmat leat mávssolaččat sihke giela ja kultuvrra ektui. Dat sáhttet omd. leat lanjat maid sáhttá láigohit smávvafitnodagaide, stoahkandoaimmaide ja valáštallamii mánáide ja nuoraide, duddjonlanjat nuoraide, gáffádagat, ja muđui konferánsalanjat ja čoahkkinlanjat.

Sámediggi vuoruha investeremiid valáštallan- ja astoáigerusttegiidda ja čoahkkananlanjaide maid viidát sáhttá geavahit, ja gos heive lágidit doaimmaid juohkelágán geavaheddjiid várás, ja mat leat heivvolaččat máŋggalágán doaimmaide.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-11-21

Relaterat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?