fredag 21 juni 2024

Investeren smávvaskálá siskkáldasstruktuvrras

Dus soaitá idea govt du gili sáhtálii dahkat eanet geasuheaddjin? Dalle lea vejolaš ohcat doarjaga investeremiidda smávvaskála siskkáldasstruktuvrras. Dás sáhtát lohkat doarjaga birra. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Dat sámit geat ellet ja doibmet sámi guovddášguovlluin leat ovttas iežá báikegoddeássiiguin dehálaččat danin go sii leat eaktun dasa ahte báikegottit eai ávdiluva. Eanas sámit báikegottiin leat fitnodatdoallit ja ávkkuhit servodahkii iežaset bálvalusaiguin ja gálvvuiguin. Sii geavahit mánnádikšobálvalusaid, skuvlla, buohccidivššu ja boarrásiiddivššu, já gávppašit báikki gávppiin, devdet boaldámuša báikkálaš bensiidnagávppiin ja geavahit daid gálvvuid ja fálaldagaid mat leat báikkis.

Lokten dihte báikegottiid geasuheami ja vai olbmot bissot báikkiin ja vai eallinkvalitehta loktanivččii de fertejit gávdnot vuogit mat álkidahttet ássanbirrasa. Dat sáhttet leat čuovggat raŧiide, silddit ja raŧit dehe iežá mii ii boađe gielddaid investeren- ja máŧasdoallanplánaid vuollái, muhto mat livčče stuora ávkin gili olbmuide. Sámediggi vuoruha dakkár ohcamušaid mat bohtet ávkin eanet doaimmaide dehe ássanbirrasiidda.

Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus leat olu eanet dieđut. Sádde ohcamuša sin e-bálvalusa bakte.

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?