söndag 16 juni 2024

Álggahandoarjja

Dás sáhtát lohkat doarjaga birra. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Ulbmil doarjagiin lea oažžut eanet nuoraid álgit boazodollui. Máŋgga čearus leat dál unnán nuorra boazobargit, ja ulbmil lea jorgalahttitdán dili ja vuoruhit nuorra boazobargiid geat leat easkka álgime hukset boazodoallofitnodagaset. Boazodoalu boahtteáigi lea hui olu dan duohken sáhttet go ja dustet go sámi nuorat álgit dakkár ealáhussii mii lea hui váttis ja gáržžes dilis. Danne ferte bidjat liige návccaid doarjut ja movttiidahttit sihke nuorra nissoniid ja nuorra dievdduid álgit boazodollui.

Doarjja galgá vuosttažettiin geavahuvvot guoddevaš ealu ceggemii dannego ealáhusvuođđu lea eaktun jus boazodoallofitnodat galgá nagodit gilvalit ja ovdánit. Boazodoallu lea dehálaš vuođđu ja kulturguoddi sihke sámi giela ja kultuvrra ektui. Okta vuođđojuolgi lea máhttosirdin boarráset buolvvas nuoraide, addit ja háhkat sámi árbemáhtu lea eaktun jus sámi boazodoallu galgá seailut boahtteáiggis. Doarjja galgá deattuhit árbevirolaš sámi máhtu ja sihkkarastin dan de gáibiduvvo álggahanáiggis nevvodeaddji dehe mentor.

Mii gáibiduvvo?
Dá leat muhtun gáibádusat:

  • Don leat vuollel 40 jagi.
  • Dus lea nevvodeaddji gii lea boarráset go don. Doarjja deattuha árbemáhtu sirdima boarráset buolvvas nuorabui.
  • Don it oaččo leat leamaš boazodoallofitnodatdoalli eanet go 24 mánu go ozat.
  •  Dus galgá leat joatkkaskuvlaoahpahus ja boazodoallooahpahus unnimusat logi vahkku (20-25 oahpahusdiimmu vahkkus).
  • Don galggat ráhkadit fitnodatplána e-bálvalusas go sáddet ohcamuša.
  • Don galggat álggahit iežat doaimmaid maŋemusat ovcci mánu maŋŋelgo leat ožžon mearrádusdieđu.

Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus leat olu eanet dieđut.

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?