fredag 21 juni 2024

Ođasmahtti energiija

Dás sáhtát lohkat doarjaga birra. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Ulbmil doarjagiin lea loktet ođasmahtti energiija geavaheami ja eanet energiijabeaktilis fitnodagaid mat váikkuhit dálkkádaga buori guvlui ja mat nagodit dustet dálkkádatmuktašuvvamiid. Sámi ealáhuseallimii ja boazodollui eareliiggánit lea doarjja energiijabeaktilisvuhtii ođas. Muhto das dárbbašuvvo goitge ahte buohkat servet ja váikkuhit unnit energiijageavaheapmái. Dan sáhttá dahkat ođđa hutkás čovdosiiguin dakkár árbevirolaš surggiid siskkobealde main dábálaččat eai leat čanastagat energiijii. Resursabeaktilvuohta buktá buoret ja nannoset fitnodagaid mat eai nu sakka loavtte birrasa ja dálkkádaga.

Energiijabuvttadeapmi

Don sáhtát oažžut doarjaga ráhkadit ođasmahtti energiija, sihke iežat atnui ja vuovdima várás. Dat sáhttá leat omd.:

 • bioenergiija (energiija biohivvodagas)
 • bieggafápmu
 • beaivvášenergiija
 • čáhcefápmu
 • eanaliekkas
 • bákteliekkas

Don sáhtát oažžut doarjaga:

 • goluide čađahit investerema, omd. oastit bargobálvalusaid ja ođđa ávdnasiid, oastit oktanaga dahje osiid mielde ođđa rusttegiid ja ođđa mašiinnaid  
 • bálvalusaide maid oasttát arkiteavttain, inšenevrrain ja konsulttain
 • investeremiidda oastit dehe ráhkadit ođđa dihtorprográmmaid

Dáidda goluide IT oaččo doarjaga:

 •  Bálkkáide iežat fitnodaga bargiide
 •  Iežat bargui čađahit investerema  .

Fuomáš dán:

 • Go buvttadat elenergiija biohivvodagas de galggat geavahit unnimusat 30 proseantta bázahuslieggasis.
 • Don sáhtát oažžut doarjaga eanemusat 40 prosentii goluin.

Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus leat olu eanet dieđut. Sádde ohcamuša sin e-bálvalusa bakte.

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?