söndag 21 juli 2024

Eanet ruhta Sámediggái ja sámi kultuvrii

Čakčabudjeahtta lea dál ovddiduvvon. Nu go diđiimet de lassána juolludus Sámediggái guvttiin miljovnnain ja doarjja sámi kultuvrii lassána miljovnna kruvnnuin.

Sámedikki juolludus lassána

2016 rájes lassána juolludus Sámediggái guvttiin miljovnna kruvnnuin. Kulturdepartemeanta čállá ahte ággan dán lasiheapmái lea dat eareliiggánis sajádat mii Sámedikkis ja sámiin lea servodagas, ja dat rievttit mat sámiin leat galget nannejuvvot.

Ráđđehus lasiha maiddái jahkásaš doarjaga sámi kultuvrii ovttain miljovnnain bistevaččat. Ulbmil dáinna lasihemiin lea addit Sámediggái buoret vejolašvuođa ovddidit ealli sámi kultuvrra ja láhčit buoret dili sámi dáidda- ja kultureallimii.

Garraseappot bargat rasismma ja vealaheami vuoste

Vealahanáittardeaddji (Diskrimineringsombudsmannen DO) oažžu 10 miljovnna kruvnno bistevaččat. Maiddái báikkálaš doaimmat vealaheami vuoste, nu gohčoduvvon vealahanvuosttildanguovddážat ožžot 2 miljovnna kruvnno bistevaš doarjjan.

Ráđđehus juolluda maid oktiibuot 20 miljovnna kruvnno njealji jagis nannet rasismma ja iežá vašuheami eastadeami ja vuosttaldeami.

Visar sidorna 201 till 218 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-09-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?