söndag 21 juli 2024

Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

DETTA STÖD ÄR ÖPPET UNDER 2023.

Detta stöd är till för att återställa eller restaurera byggnader och stängsel som hör samman med äldre traditionell bosättning och renskötsel och härrör till perioden innan 1960.

Det samiska kulturlandskapet är för många ett okänt landskap trots att det omfattar stora delar av norra Sverige. Emellanåt kallas det för Europas sista vildmark fastän det finns otaliga spår av mänsklig närvaro och kanske framför allt präglats av många århundradens renbete. Samiska kulturlämningar är ett samlingsnamn för spår från samiskt levnadssätt som boende, flyttningar etc. från vitt skilda tider och där spåren både härrör från människa och djur.

För den samiska befolkningen är det viktigt att synliggöra, behålla och vårda sina kulturmiljöer. Stödet är viktigt dels för att återställa och restaurera tillbaka till ursprunglig samisk boendemiljö och dels för att på så sätt bevara och vidareföra den samiska byggnadstraditionen till nästa generation för att upprätthålla och levandegöra samiska kulturmiljöer. Det kan också vara ett sätt att informera allmänheten om samisk närvaro och hur området använts både förr och nu.

Stödet ska användas för att återställa eller restaurera byggnader och stängsel som hör samman med äldre traditionell bosättning och renskötsel och härrör till perioden innan 1960. Byggnader som kan få stöd är traditionella bostadsbyggnader, förrådsbyggnader och övriga byggnader som förknippas med djurhållning eller fiske och där tak, stommar, väggar och golv behöver restaureras eller återställas. Stängsel som kan få ersättning är traditionella stängsel i naturmaterial som har använts för renskötsel. Stöd ges inte till insatser som förknippas med ordinarie underhåll.

Byggnader och stängsel ska ursprungligen vara uppförda enligt samiska byggnadstraditioner och återställas eller restaureras med liknande metoder. Investeringen ska ses som en helhetslösning för att återställa samiska visten och boendemiljöer.

Viktigt! Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 250 000 kronor per projekt.  Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?