lördag 21 maj 2022

Investeringar i fritids- och idrotts-anläggningar

Det finns stöd att söka för att bygga samlingslokaler och idrottsanläggningar i mindre samhällen. Här kan du läsa om vad stödet är tänkt för. Detaljerad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Våra handläggare på Sametinget hjälper dig om du har ytterligare frågor.

I Sápmi finns det samhällen och byar med större andel samisk befolkning. För att tillförsäkra service och fritid för dessa är det angeläget att det finns servicepunkter och att även den samiska befolkningen ges möjlighet att både ta del av men även att starta och driva serviceföretag. Det gynnar den lokala infrastrukturen. Detsamma gäller samlingslokaler och fritids/idrottsanläggningar.

Lokala knutpunkter att samlas kring är viktiga både ur ett språkligt och kulturellt perspektiv. Det kan t.ex. vara samlingslokaler som kan användas för uthyrning av rum till mikroföretagare, lek och idrott för barn och vuxna, slöjdarverkstad för unga och café, konferens och samlingsrum i övrigt.

Sametinget prioriterar investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler som kan visa på användningsområden ut ett brett perspektiv, som kan inrymma aktiviteter för alla kategorier av utövare och som är tillgängliga för olika typer av verksamhet.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-11-21

Relaterat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?