lördag 21 maj 2022

Investering i småskalig infrastruktur

Kanske har ni en idé om hur ni ska öka attraktionskraften i er bygd? Då finns möjlighet att söka projektstöd för investering i småskalig infrastruktur! Här kan du läsa om vad stödet är tänkt för. Detaljerad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Våra handläggare på Sametinget hjälper dig om du har ytterligare frågor.

De samer som lever och verkar i det samiska kärnområdet är tillsammans med övriga boende i glesbygden viktiga då de är förutsättningen för att små byar och samhällen inte skall avfolkas helt. De flesta samer i glesbygd är egna företagare och bidrar till samhällsnyttan genom att erbjuda varor och tjänster. De nyttjar också både barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg och handlar på de lokala butikerna, tankar på lokala bensinmacken samt använder de övriga varor och tjänster som står till buds.

För att öka attraktionskraften för att stanna kvar och öka livskvaliteten för de boende krävs att det finns möjlighet att underlätta boendemiljön. Det kan vara väglyse, broar, vägar eller annat som inte ingår i kommunens investerings- och underhållsplaner, men som skulle göra stor skillnad för de boende. Sametinget prioriterar ansökningar där nyttan tillfaller flera verksamheter eller boendemiljöer.

Det finns mycket mer information på Jordbruksverkets hemsida som du behöver sätta dig in i. Ansök via deras e-tjänst.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-11-21

Relaterat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?