lördag 20 juli 2024

Biebmoárvolokten-doarjja

Dás sáhtát eanet lohkat doarjaga birra. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus. Min áššegieđahallit Sámedikkis sáhttet veahkehit du jus dus leat jearaldagat.

Sámediggi áigu vuoruhit barggu sámi biebmokultuvrrain. Don sáhtát oažžut doarjaga jus buvttadat bohccobuktagiid borramušgálvun ja loktet dain árvvu. Árvoloktejuvvon bohccobiergguin lea álkit olahit sin geat ostet ja gávdnat ođđa geainnuid márkaniidda.

Biebmoárvoloktendoarjaga leat juohkán guovtti suorgái:

1. oanehis biebmogálvoproseassa ja báikkálaš márkanat

Ulbmil lea loktet gilvonávcca vai vuođđobuvttadeddjiin šaddá miella ja dáhttu buvttadit biebmogálvvuid boazoealáhusas. Dat addá vejolašvuođa boazodoallofitnodagaide loktet árvvu iežaset buktagiin ja vuovdalit daid báikkálaš márkanis. Dán doarjaga erenoamášvuohta lea ahte oažžu leat dušše okta gaskalađas vuođđobuvttadeaddji ja oasti gaskka go buvtta árvoloktejuvvo biebmogálvun.

2. háhkat eanet bargosajiid

Ulbmilin lea árvoloktendoaimma bakte háhkat eanet sámi fitnodagaid ja nu maiddái bargosajiid. Sámi árbevirolaš biepmuid ja biebmoávdnasiid ealáskahttin sáhttá movttiidit eanebuid álgit biebmogálvvuid buvttadit ja nu lassánit bargosajit.

Mii gáibiduvvo?

  • Dus galgá leat iežat boazodoallofitnodat dahje mikrofitnodat
  • Iežat dahje ostojuvvon eanandoallobuktagat
  • Unnimusat 50% ávdnasiin galget leat eanandoallobuktagat
  • Dohkkehuvvon golut unnimusat 100 000 kr ovddas

Don sáhtát oažžut 40 % doarjjan dáidda:

  • ođđa materiálaide ja
  • ođđa gittabiergasiidda ja bálvalusaide maid dárbbašat jus hukset árvoloktenrusttega, maiddái mobiila rusttega
  • ođđa erenoamáš rusttegiidda biebmoárvoloktema váste
  • konsuleantabálvalusaide veahkkin plánet ja čađahit investerema
  • immateriála investeremiidda

Jus prošeakta lea innovašuvdnaprošeakta, ng. EIP de sáhtát oažžut vel 10 % doarjjan. Eanemusat sáhtát oažžut 1 miljovnna kr doarjjan.  

FUOM! Guolleárvoloktendoaimmaide fertet ohcat mearra- ja guolástusprográmmas doarjaga man Mearra- ja čázádateiseváldi doaimmaha.

Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus leat olu eanet dieđut maid berret lohkat. Loga eanet

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-11-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?