torsdag 1 december 2022
Företag i glesbygd visar ofta upp sig på samiska samlingsplatser. Foto: Marie Enoksson

Företags- och projektstöd

Du skickar in ansökningar i e-tjänsten för de flesta företags- och projektstöd inom landsbygdsprogrammet. Det gäller stöd till investeringar som kommer företaget till nytta eller projekt som kommer fler till nytta. Gemensamt för dessa stöd är att du kan söka stöd för investeringen genom att köpa tjänster för både arbete och material.

Ändrad adress för inskanning av handlingar  - Landsbygdsprogrammet

Den 1 januari 2022 upphör möjligheten att skicka in bilagor till ansökningshandlingar till den centrala skanningen. Sametinget rekommenderar att du fortsättningsvis laddar upp dina handlingar via jordbruksverkets e-tjänst, där du ansöker om stöd/utbetalning av stöd.

Finns det handlingar som inte kan laddas upp, kan du skicka dem till nedanstående adress:

Sametinget
Landsbygdsstöd
Box 582
831 27 ÖSTERSUND

 

Följande stöd hanteras av Sametinget som är stödmyndighet till Jordbruksverket. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet. Klicka vidare för att läsa mer om det stöd du är intresserad av.

Investeringsstöd Rennäring

Förädlingsstöd

Förnybar energi

Startstöd

Investeringsstöd för fler jobb på landsbygden

Investering i småskalig infrastruktur

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Rekreation och turism

Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

Utveckling av natur- och kulturmiljöer

 

Andra stöd
Det finns ytterligare några stödformer som kan vara av intresse för områden med samisk befolkning. Följande stöd hanteras av respektive länsstyrelse eller Jordbruksverket:

Bredband

Innovationer

Kommersiell service

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2021-12-01

Logotyp

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?