lördag 15 december 2018

Samisk kunskap i kunskapsplattformen för biologisk mångfald och ekosystem-tjänster (IPBES)

Är du engagerad i frågor som rör traditionell kunskap, biologisk mångfald och ekosystemtjänster? En nordisk förstudie ska identifiera de viktigaste  frågorna som bör finnas med i det internationella samarbetet inom IPBES.

Kunskapsplattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) är mångfaldens motsvarighet till IPCC inom klimatet. IPBES grundades 2012. En av de viktigaste byggstenarna är att integrera urfolks traditionella kunskap med konventionell vetenskaplig kunskap. Plattformen är mellanstatlig och lyder inte under någon annan internationell konvention eller överenskommelse. Det finns ingen formell koppling till konventionen om biologisk mångfald (CBD) men har kontakt med CBD. Syftet med IPBES är att skapa politiska verktyg och metoder för styrning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och samtidigt säkra människors nytta av dem. 124 stater är medlemmar i IPBES. Mer info här

Sametinget har nyligen deltagit i en workshop som en del av en förstudie. Det är Naptek/CBM som fått i uppdrag att bidra med kunskap om hur man ansluter ursprungsfolks- och lokalsamhällens kunskaper (förkortas ofta ILK: Indigenous and Local Knowledge) med andra kunskapssystem i ett nordiskt sammanhang (se deltagarlista i högerspalten). En nordisk metod ska utarbetas för hur ursprungsfolk och lokalsamhällen kan och bör ingå i en fullständig nordisk IPBES bedömning för att uppfylla de önskade kraven på ett fullständigt och aktivt deltagande, med ömsesidighet, fritt och informerat samtycke som lämnas i förväg (FPIC: Free, prior and informed Consent).

IPBES har beslutat om regionala och underregionala bedömningar av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att kunna göra en helhetsbedömning år 2018. Detta förutom tematiska bedömningar, såsom en pågående bedömning av pollinering. De nordiska länderna har i IPBES-relaterat samarbete med stöd från Nordiska ministerrådet kommit fram till att en av de subregionala bedömningarna bör vara en nordisk bedömning.

Projektgruppen består av medlemmar från alla nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland, Åland. Mål för en nordisk studie är att hjälpa de nordiska länderna i rapporteringskrav inom och förberedelse för IPBES och andra internationella forum. Även att sprida IPBES metoder inom de nordiska länderna och engagera nordiska forskare och andra kunskapsinnehavare i IPBES processer och skapa en framgångsrik nordisk arbetsgrupp för att utföra bedömningen och andra IPBES relaterade samarbeten. En viktig kunskapskälla i arbetet är ILK (urfolks- och lokalsamhällens kunskap).

Förväntade resultat är:

  • metoder för en nordisk instrumentmodell,
  • identifierade aktörer som kan bidra till fullständig utvärdering,
  • identifierade data- och kunskapskällor och brister samt
  • de viktigaste frågorna för hela Nordens bedömning.

 

 

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-02-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?