söndag 14 juli 2024

Kulturdoarjaga geavaheami čilgehus

Juolluduvvon kulturdoarjja (prošeaktadoarjja dahje doaibmadoarjja) galgá čilgejuvvot dege raporterejuvvot.

Prošeaktadoarjaga čilgehus

Geavat min skovi go čilget masa prošeaktadoarjja lea geavahuvvon. Dárkkistanáigemeari gávnnat mearrádusreivves.

Ekonomalaš čilgehus
Galggat addit ekonomalaš čilgehusa prošeavtta sisaboađuin ja goluin. Jus leat iežá ruhtadeddjiin ožžon doarjaga, de galgá dat nai čilgejuvvot.

Jus juolluduvvon prošeaktadoarjja lea unnit go vihtta vuođđohaddelogu de galggat goluid duođaštit váldogirjji osiid kopiijaiguin dahje verifikáhtaid kopiijaiguin. (Ođđaseamos vuođđohaddelogu gávnnat SCB neahttasiiddus; www.scb.se)

Jus prošeaktadoarjja lea eambbo go vihtta vuođđohaddelogu  de galgá autoriserejuvvon dahje dohkálaš revisora duođaštit ekonomalaš čilgehusa. Geahča Anvisning for revisorsintyg.

Dohkálaš prošeaktagolut leat dat golut maidda kulturlávdegoddi lea juolludan doarjaga prošeaktabušeahta jelgii. Mearrádusreivves sáhttet leat eanet eavttut.

Ohcamuš beassat maŋidit čilgehusa
Jus it olle ovdanbuktit čilgehusa áigemeari sisa, de fertet ohcat lobi beassat maŋidit. Ohcamušas galggat čilget ákkaid ja goassážii ozat lobi maŋidit. Ohcamušas čilgejuvvo prošeakta dan beaivvi rádjái. Ekonomalaš čilgehusas galgá boahtit ovdan man olu juolluduvvon ruđas lea adnon ja masa. Dasto galggat vel čájehit áigeplánain dan barggu mii vel lea dagakeahttá.

Doaibmadoarjaga čilgehus

Geavat min gárvves skovi go čilget juolluduvvon doaibmadoarjaga. Čilgehus galgá ollen midjiide ovdal suoidnemánu 1 b dan jagis masa doaibmadoarjjajuolludus gullá.

Jahkečoahkkináššebáhpirat
Čilgehusa mielddusin bijat dohkkehuvvon jahkečoahkkináššebáhpiriid guoskevaš jagi jahkečoahkkimis; jahkečoahkkinbeavdegirjji, doaibmačilgehusa, rehketdoallogirjji ja revišuvdnačilgehusa buori revišuvdnavuogi jelgii. Bija maid fárrui boađus- ja balánsarehkega mii čielgasit čájeha miellahttosisaboađuid ja iežá ruhtadoarjagiid.

Čilgehusskovi ja mildosiid sáddet Sámediggái maŋŋelgo searvvi dahje organisašuvnna jahkečoahkkin lea dohkkehan áššebáhpiriid.

Čuovvoleapmi

Sámediggi sáhttá juohke jagi dahkat dárkilet čuovvoleami doaimmain ja prošeavttain. Sámediggi sáhttá gáibidit beassat oaidnit áššebáhpiriid maid dárbbaša go dárkkista masa Sámedikki doarjagat leat geavahuvvon.

Visar sidorna 1 till 19 ( av 19 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-08-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?