torsdag 25 juli 2024

Unnitlogupolitihkka unnán ovdánan 2014:s

Stockholmma leana leanastivra ja Sámediggi galgaba jahkásaččat čuovvolit lága našuvnnalaš unnitloguid rivttiid birra. Jahkásaš raporta mii dál sáddejuvvo ráđđehussii muitala ahte bargu dán suorggis lea unnán ovdánan vássán jagis.

Ođđajagimánu 2010 rájes lea Stockholmma leanastivrras ja Sámedikkis leamaš váldoovddasvástádus oktiiheivehit ja čuovvolit Ruoŧa unnitlogupolitihka. Jahkásaš raporta mii dál geigejuvvo ráđđehussii čájeha ahte bargu našuvnnalaš unnitlogu vuoigatvuođaiguin lea ovdánan buorebu guvlui unnitlogugielaid hálddašanguovlluin dan rájes go reforbma álggii 2010:s.

Nubbi positiiva bealli lea ahte stáhtaeiseválddiid máhttu unnitlogupolitihka ja našuvnnalaš unnitloguid rivttiid birra orru buorráneame. Muhto ovdáneapmi manná hiitásit čájeha raporta. Gielddaid rahčamušat hálddašanguovlluin leat sullii seamme dásis go dat maid Leanastivra ja Sámediggi raporterejedje 2013, ja muhtun guovlluin leat maŋos nai mannan.

Stuorimuš vejolašvuohta oažžut unnitlogupolitihkalaš rivttiidat čađahuvvot lea jus orut dakkár gielddas mii oažžu stáhtadoarjaga hálddašangieldan, muhto dain gielddainja eanandikkiin mat leat hálddašanguovllu olggobealde ii leat unnitlogupolitihkka doarvái bures ovdánan, lohká Helena Cronséll, Leanastivrra bargomárkan- ja riekteossodaga ovdánahttinjođiheaddji.

Lágas leat váilevašvuođat mat dagahit ahte eat olat daid bohtosiid maid sávaimet olahit unnitlogupolitihkain. Danne evttohuvvo ahte láhka galggalii leat eanet dárkil.
–Mii leat dakkár dilis dál ahte livččii dárbbašlaš lágas defineret mii lea unnimus dohkálaš mearri gielddaid unnitlogugiellafálaldagas ovdaskuvlaoahpu ja boarrásiiddivššu ektui, lohká Marie Louise Allas.

Raporttas evttohuvvo maid ahte Skuvladoaimmahat galgá nannet našuvnnalaš unnitlogugielaid oahpaheaddjedili, ja buvttadit eanet oahpponeavvuid visot našuvnnalaš unnitlogugielaide.
–Láhka našuvnnalaš unnitloguid rivttiid birra lea dál doaibman vihtta jagi, muhto mii oaidnit ain ahte máŋgga guovllus manná lága duohtandahkan njozet. Ruoŧŧa ferte buorebut bargagoahtit daiguin áššiiguin, lohká Helena Cronséll.

Oktavuohta:

Marie Louise Allas, Sámedikki ossodathoavda
marielouise.allas@sametinget.se
Tel: 0980-681 93, 070-367 46 82

Helena Cronséll, Stockholmma Leanastivrra ovdánahttinjođiheaddji
helena.cronsell@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 15 17

Visar sidorna 161 till 180 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-03-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?