lördag 25 maj 2024

Sametinget begär av regeringen att Rounala-kranier återförs till Sápmi

Sametinget begär i en skrivelse till Kulturdepartementet att tolv kranier från Rounala ödekyrkogård ska återlämnas till Sápmi. Så kan regeringen visa att man tar ett aktivt ansvar för att inleda en försoningsprocess med det samiska folket, menar Sametinget.

Uppgrävda ur sina gravar
Kranierna grävdes upp ur sina gravar år 1915 vid en arkeologisk utgrävning utförd av arkeolog Eskil Olsson. I nuläget besitter staten, det vill säga Statens historiska museer, äganderätten till de tolv kranierna. Statens historiska museer har sedan tidigare sagt sig vara villig att återlämna ett kranium som är märkt ”lappkvinna från Lycksele”.

Symbol för mörk historia
För många samer symboliserar de samiska skeletten och kranierna i statliga samlingar, själva kärnan av den kulturella kolonialismen och de därtill hörande strukturella övergreppen som begåtts mot det samiska folket i Sverige. Ruonala-kranierna har för många kommit att representera Sveriges mörkare, rasbiologiska förflutna, där avlidna samer grävdes upp ur kristna gravar. Deras kranier användes för att måttbestämma och fastställa den samiska rasens underlägsenhet gentemot den nordiska rasen.

Förpliktelser
Svenska kyrkan har i en egen utredning visat på vikten av att de samiska mänskliga kvarlevorna återförs och eventuellt återbegravs. Sverige har folkrättsliga förpliktelser gentemot det samiska folket genom den av Sverige, i FN:s generalförsamling antagna urfolksdeklarationen (artikel 12:1-2):


  • Indigenous peoples have the right… to the use and control of their ceremonial objects; and the right to the repatriation of their human remains, och
  • States shall seek to enable the access and/or repatriation of ceremonial objects and human remains in their possession through fair, transparent and effective mechanisms developed in conjunction with indigenous peoples concerned.

Chans för regeringen
- Nu har regeringen chansen att ta ett aktivt ansvar för att inleda en försoningsprocess med det samiska folket, säger Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer.

Etiska värden
Sametinget anser att kvarlevornas etiska och religiösa värden väger tyngre än dess vetenskapliga värden och vill att
samtliga kranier tills vidare deponeras på Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.
- Att återföra kranierna blir en viktig symbolhandling. Staten måste erkänna kränkningar mot det samiska folket i det förflutna och försöka gottgöra dem, avslutar Baer.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-08-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?