torsdag 1 december 2022
landsbygd

Báikegoddeprográmma

Ruoŧa báikegoddeprográmmas 2014-2020 áigodagas lea 36 miljárdda kruvnno. Ruoŧa ruhtadanoassi das lea 59 %. Ruoŧa báikegoddeprográmma lea EU doarjja, ja das sáhttet sámi fitnodagat, searvvit, organisašuvnnat j.ie ohcat sierralágán ovdánahttindoarjagiid.

Báikegoddeprográmma lea našuvnnalaš prográmma ja das leat 6 sierra vuoruhansuorggi maidda doarjagat ja buhtadusat galget juolluduvvot. Dat leat biras ja dálkkádat, eanandoallu, gilvvádoallu, boazodoallu ja vuovdedoallu ja daid gilvonávccat, ja báikegottiid ovdánahttin ja ođđa bargosajiid háhkan. Doarjagiid váldoulbmil lea ahte olbmot galget ain sáhttit orrut báikegottiin.

Ovdánahttindoarjja

Báikegoddeprográmmas  sáhttet ovttaskas fitnodagat, searvvit, organisašuvnnat j.ie báikegottiin ohcat EU-doarjaga. Dat guoská diehttelasat sámiide maiddái. Sámediggi lea nu gohčoduvvon doarjjaeiseváldi Eanandoallodoaimmahahkii ja ja gieđahallá ohcamušaid. Lea Eanandoallodoaimmahat mii mearrida doarjagiid eavttuid.

Prográmmii oažžu dál sáddet ohcamušaid. Dat guoská iešguđet fitnodat- ja prošeaktadoarjagiidda, omd. dáidda doarjagiidda; investerendoarjja, álggahandoarjja, biebmoárvolokten, ođasmahtti energiija ja ođđa bargosajit. Loga eanet iešguđet doarjaga vuolde.

Mii lea ođas?

Ovddit prográmma ektui leat veahá ođđa áššit. Dán prográmmaáigodagas lea fásta ohcanvuorut. Mis leat vásedin mearriduvvon vuoruhaneavttut, ja mis lea unnit unnimusrádji investeremiidda fitnodatdoarjaga vuolde. Sámedikkis lea iežas guovlludoaibmaplána mas čilgejuvvo mii sámi guovlluin vuoruhuvvo eareliiggánit. Das sáhtát lohkat ohcanvuoruid ja doarjjaeavttuid birra. Don sáddet elektrovnnalaš ohcamuša Eanandoallodoaimmahaga e-bálvalusa bakte.

Bajemus ulbmilat

  • Dán báikegoddeprográmmas deattuhit ulbmiliid ja bohtosiid eanet go ovdal. Vuoruhuvvon ulbmilat leat:
  • Movttiidit máhttosirdima ja innovašuvnnaid
  • Loktet gilvonávccaid ja buoridit fitnodagaid vejolašvuođa seailut  
  • Ovddidit biebmogálvobuvttadeami organisašuvnnaid
  • Divvut, várjalit ja ovdánahttit ekovuogádaga
  • Ovddidit beaktilis resursageavaheami ja doarjut koldioxida-seastevaš ja dálkkádatgierdevaš ekonomiija
  • Ovddidit sosiála servvolašvuođa ja ekonomalaš ovdánahttima báikegottiin

Ođđa doarjja ođastemiide

Dat luonddu- ja kulturbirasdoarjagat mat ovddit prográmmas juolluduvvojedje dološ gárddiid várás leat dál váldojuvvon eret, muhto dál boahtá ođđa doarjja sadjái sámi dološ visttiid ja orrunbáikkiid divodemiid várás. Dát lea investerendoarjja maid manná ohcat 2016 rájes.

Loga eanet min doarjagiid birra

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2021-05-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?