lördag 20 juli 2024
tre pristagare
De tre pristagarna får dela på 15 000 euro. Foto: Peter Engström/Sametinget.

Pristagare Gollegiella 2014

De tre som får dela på Gollegiella-priset 2014 är Kerttu Vuolab, Seija Sivertsen och Mikael Svonni.

Mikael Svonni, född 1950, får priset för sitt långvariga arbete för det nordsamiska språket i Sverige. Han växte upp i renskötselmiljö i Rávttas, två mil väster om Kiruna. Efter nomadskola blev det realskolan i Kiruna, samernas folkhögskola i Jokkmokk, lärarhögskolan i Luleå och sedan Umeå universitet. Mikael Svonni arbetade under 80-talet inom sameskolan som lärare, skolkonsulent och skolchef.  Efter studier i samiska skrev han en avhandling om samiska skolbarns behärskning av samiska och disputerade 1993. 1999 blev Mikael Svonni docent i samiska vid Umeå universitet och professor 2003. Sedan 2008 arbetar han som han professor i samisk språkvetenskap vid Universitetet i Tromsø. Han har skrivit ett flertal artiklar om samiska språk i skolan, arbetat mycket med grammatikfrågor, skrivit en samisk grammatikbok för universitetsundervisning och publicerat två ordböcker i svenska-nordsamiska , den första 1990 och den andra 2013.

Vuolab Kerttu, född 1951, är en samiskspråkig författare från Utsjoki i Finland. Kerttu Vuolab skriver på nordsamiska, framför allt för barn och ungdom, och illustrerar sina egna böcker. Enligt Gollegiella-kommittén förtjänar hon priset för sitt arbete att främja den nordsamiska skönlitteraturen. Hon är känd särskilt för sitt rika och färggranna språk, och genom sina litterära verk har hon framgångsrikt lyckats bevara samernas muntliga berättartradition och göra den bekant. I sina berättelser väcker hon till liv varelser och sagofigurer som hör till den samiska mytologin: gudarna av luft, jord, eld och vatten, stalona och trollen. Samtidigt beskriver hon dock också det moderna samiska samhället, så att berättelserna belyser både det förflutna och framtiden. Vuolab är speciellt barnboksförfattare. Därtill har hon varit länskonstnär i Lappland. Som översättare, aktiv samhällelig debattör och kulturpolitisk opinionsbildare har hon främjat det samiska språkets ställning.

Seija Sivertsen är lärare i skoltsamiska i Sevettijärvi i Finland och får priset för att hon har ägnat hela sitt liv åt det skoltsamiska språket, den skoltsamiska kulturen och den skoltsamiska gemenskapen. Hon undervisar barn i olika ålder från förskoleelever till gymnasieelever med samiska som modersmål. Därtill omfattar hennes arbetsuppgifter även undervisning i ortodox religion på skoltsamiska. Dessutom är Sivertsen ansvarig för att granska studentprov i skoltsamiska som modersmål. Utöver undervisningen svarar hon också i hög grad för utarbetandet av läromedel i skoltsamiska och har fungerat som korrekturläsare av texter på skoltsamiska. Sivertsens utmaning har varit att hon till en stor del varit tvungen att göra sitt arbete ensam, eftersom det finns så få människor som arbetar med skoltsamiska. Vid sidan av undervisning och utarbetande av läromedel har Sivertsen också gjort översättningar.

Priset delades ut av Finlands justitieminister Anna-Maja Henriksson vid mötet mellan de nordiska ministrarna med ansvar för samefrågor och ordförandena för sametingen som hölls i Helsingfors den 21 november 2014. Ordförande för Gollegiella-kommittén har varit Pekka Sammalahti.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-06-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?