måndag 24 juni 2024

Árktalaš parlamentarihkkárat čoahkkanit Helssegii

Dáid beivviid čoahkkinastet árktalaš guovllu parlamentarihkkárat Helssegis. Håkan Jonsson guhte lea Sámi Parlamentáralaš Ráđi (SPR) ságadoalli lea maid doppe.

The Standing Committee of Parlamentarians of the Arctic Region (SCPAR) vuođđuduvvui 1994:s ja galggai bargat árktalaš ráđi ásahemiin.  Maŋŋel Árktalaš Ráđđi álggaheami de lea SCPAR joatkán doaibmat árktalaš parlamentarihkkáriid forumin, ja dál das lea lagas ovttasbargu Árktalaš Ráđiin gos lea observatevran. Árktalaš stáhtat leat Kanada, Danmárku, Suopma, Islánda, Norga, Ruoŧŧa, Ruošša ja USA. SCPAR lágida parlamentarihkkárkonferánssa juohke nuppi jagi, dál maŋemus dollui dat Whitehorseas Kanadas čakčamánus 2014. Iešguđet riikkat ja EU nammadit sáttagottiid konferánsii. Árktalaš álgoálbmogiid ovddasteaddjit oassálastet bistevaš lahttun.

SCPAR čoahkkinastet dáid beivviid Helssegis. Doppe váldet ovdan Suoma politihka Árktalaš guovlluid ektui, ja dasto maiddái kultuvrralaš ovttasbarggu ja buhtes teknologiija ovdánahttima davviguovlluin.

Håkan Jonsson muitalii lávdegoddái Sámi Parlamentáralaš Ráđi rahčamušain ásahit čállingotti Brusselis. SCPAR oaččui rámi go leat fátmmastan álgoálbmogiid čoahkkimiidda ja digaštallamiidda. Davviriikkalaš Ráđi barggus ii leat dat vejolaš dálá stáhtusa geažil. Danne lea SPR mearridan ohcat dievaslaš miellahttuvuođa Davviriikkaid ráđis ja Árktalaš ráđis.

Prinsihpalaš riekti oassálastit mearrádusain mat váikkuhit guoskevaš álbmogii lea áibbas guovddážis ON álgoálbmotjulggaštusas. Håkan Jonsson válddii sártnistis leanastivrra ovdamearkan govt ii oaččo meannudit álgoálbmogiiguin. Leanastivra lea addán Suodjalussii lobi giddet 210 njealjehaskilomehter sturrosaš guovllu Vidselis vearjogeahččalemiid várás. Dát geahččalandoaibma váikkuha ja hehtte sihke boazodoalu, bivddu, guolásteami, mátkeealáhusdoaimmaid ja báikki olbmuid eallima dán guovllus, ja dán áššis ii leat Ruoŧa Sámediggi beassan ráđđádallat ovdagihtii.

- Danne háledan bivdit sihke ságadoalli, parlamentarihkkáriid ja observatevrraid doarjut min ohcamušaid Davviriikkaid ráđđái ja Árktalaš ráđđái din kanálaid bakte iešguđet parlameanttain ja ráđiin, celkkii Håkan Jonsson, Sámi Parlamentáralaš Ráđi ságadoalli sártnistis.

Visar sidorna 101 till 120 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?