fredag 19 juli 2019
män skakar hand
SPR:s ordförande Håkan Jonsson skakar hand med ordföranden för SCPAR Eirik Sivertsen, Parlamentariker i Stortinget i Norge.

Arktiska parlamentariker möttes i Helsingfors

Ett möte har ägt rum i Helsingfors mellan parlamentariker i den arktiska regionen. Håkan Jonsson deltog i egenskap av ordförande för Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR).

The Standing Committee of Parlamentarians of the Arctic Region (SCPAR) är en kommitté som bildades 1994 med syfte att arbeta för en etablering av ett arktiskt råd. Efter tillkomsten av Arktiskt Råd har SCPAR fortsatt som ett forum för arktiska parlamentariker i nära samverkan med Arktiskt Råd, där man har observatörsstatus. Till de arktiska staterna räknas Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Ryssland och USA. SCPAR arrangerar vartannat år parlamentarikerkonferenser. Den senaste ägde rum i Whitehorse i Kanada den 9-11 september 2014. Respektive land samt EU utser delegationer till konferenserna. Representanter för urfolken i Arktis deltar som permanenta medlemmar.

SCPAR träffades i Helsingfors i november. På agendan stod Finlands politik gentemot Arktis samt kulturellt samarbete och utveckling av ren teknologi i de nordliga områdena.

Håkan Jonsson informerade kommittén om Samiskt Parlamentariskt Råds ansträngningar för att kunna etablera ett sekretariat i Bryssel. SCPAR fick beröm för de positiva åtgärder som vidtagits för att aktivt inkludera urfolken i möten och diskussioner. I Nordiska Rådets arbete är detta inte möjligt utifrån den status som samerna har. Därför har SPR nyligen beslutat att ansöka om fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet och Arktiska rådet.

Principen om rätten att delta i beslut som berör folket ifråga är fundamental i FN:s urfolksdeklaration. Som ett aktuellt exempel på hur det inte borde gå till, nämnde Håkan Jonsson i sitt tal till SCPAR länsstyrelsens beslut att ge Försvarets materielverks (FMV) bas i Vidsel tillstånd att periodvis stänga av ett cirka 210 kvadratkilometer stort område för vapentester. Testverksamheten påverkar och hindrar både renskötsel, jakt, fiske, turistaktiviteter och de boende i området - och beslutet har inte föregåtts av konsultationer med Sametinget i Sverige.

- Därför ber jag avslutningsvis, ordförande, parlamentariker och observatörer att aktivt stödja och förespråka våra ansökningar till både Nordiska rådet och Arktiska rådet, genom era kanaler i respektive parlament och råd, sade Håkan Jonsson, ordförande för Samiskt Parlamentariskt Råd.

 

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2014-11-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?