onsdag 1 december 2021

Seminára Ubmejes árbemáhtu ja giellaealáskahttima birra

Semináras Ubmejes lei sáhka das maid Sámediggi dahká kulturárbekonvenšuvnnaid giellaealáskahttia ektui.

Inspirašuvdna ja vásáhuslonohallan
Sámediggi lágidii ovttas Centrum för samisk forskning Cesam- guovddážiin seminára árbemáhtu ja giela birra skábmamánu 11 b Ubmeje universitehtas. Ulbmilin lea movttiidahttit, váldit ovdan buriid ovdamearkkaid ja ságastallat metodaid birra dáin surggiin.

Álgoálbmotperspektiiva
”Aerpiemaahtoe jih vaajmoen gïele – traditionell kunskap och hjärtats språk” bisttii olles beaivvi, ja semináras ledje logaldallamat ja loahpas vel paneladigaštallan. Ulbmil seminárain lei čuvget álgoálbmotperspektiivva Sámedikki barggu vuođul kulturárbekonvenšuvnnaiguin, namalassii: Unesco-konvenšuvnnain materiálakeahtes kulturárbbi suodjaleami várás ja Biodiversitehtakonvenšuvnnain, ja Sámedikki barggus giellaealáskahttimiin.

Prográmma
Sámediggi ja Cesam bealis muitaledje bargguset birra árbemáhtus ja giellaealáskahttimis. Dasto jotkkii Elin-Anna Labba iežas logaldallamiin máilmmiárbbi Laponia báikkálaš sámi hálddašeami birra. Mikael Vinka Ubmeje universitehtas muitalii Ruoŧa láhkavuođu ja sámi giellaealáskahttima vuostálasvuođain. Eva Gunnare čilgii sámi árbevirolaš biebmomáhtu birra.

Visar sidorna 181 till 200 ( av 218 )
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2018-03-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?