fredag 23 mars 2018

Kaija Anstensens minnesfond

Om du vill ansöka om ett stipendium från Kaija Anstensens minnesfond går ansökningstiden ut den 15 oktober.

Stiftelsen Kaija Anstensens minnesfond tillkom genom donation. Syftet med fonden är att främja samiska rättigheter och samisk kultur genom att betala ut stipendier eller kontanta bidrag ur den löpande avkastningen. Fonden förvaltas av Stockholms sameförening.

Tidigare års ansökningar med relevans har rört vitt skilda verksamhetsområden som till exempel språkutveckling, teater, konst, enskilda avhandlingar och samiska arrangemang.  Dessa är exempel på ansökningsområdets bredd.

Utdelning ska ske efter ansökan och kan tillfalla enskild same eller samiska organisationer.

Ansökningstiden går ut den 15 oktober 2014.

För mer upplysningar:

Linnea Saitton Nord, tel 0270-28 48 91  eller e-post kaijasminnesfond@gmail.com

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-08-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?