torsdag 22 mars 2018

Kaija Anstensena muitofoanda

Áigemearri ohcat stipeandda Kaija Anstensena muitofoanddas lea golggotmánu 15 beaivvi.

Kaija Anstensena muitofoanda vuođđuduvvui ruhtaskeaŋkkaid vehkiin. Foanda galgá ovddidit sámi vuoigatvuođaid ja sámi kultuvrra stipeanddaid ja ruhtadoarjagiid bokte maid foandda vuoitu ruhtada. Foandda hálddaša Stockholmma sámisearvi.

 Ovddit jagiid ohccit leat doaibman olu iešguđet surgiin dego giellaovdánahttimis, teáhteris, dáidagis, dutkamušain ja sámi lágidemiin. Dat leat ovdamearkan ohcamušain maidda foanddas juolluduvvo ruhta.

Stipeanddat juolluduvvojit ohcamuša jelgii ja dan sáhttá oažžut ovttaskas sápmelaš dehe sámi organisašuvdna.

Ohcanáigemearri lea golggotmánu 15 beaivvi 2014.

Eanet dieđuid addá:

Linnea Saitton Nord, tel 0270-28 48 91  dehe e-boasta kaijasminnesfond@gmail.com

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-08-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?