lördag 20 juli 2024

Boazosámit vulget Almedalenii

Muhtun čearuin davvi-Ruoŧas leat ruvkedoaimmat duođas báhkkegoahtán hearkkes boazoguohtuneatnamiid nala. Danne vulget čearuid ovddasteaddjit Almedalvahkkui Visby gávpogii 29/6-5/7 2014.

Ruoŧa duottarguovlluin lea birasbillisteapmi lassánan sakka. Olgoriikkalaš ruvkeeksploatevrrat isket ja bovrejit eatnamiid gos jáhkket gávdnat ruovdemálmma vaikko omd Giebnegáissá – Sjaunja duottarguovlu lea suodjeguovlu Biraslága jelgii.

Sirges, Girjás ja Leaváš čearut áigot dál vuolgit Almedalenii ja čalmmustahttit ruvkedoaibmaáitagiid ja loktet ipmárdusa servodagas. Čearuid sápmelaččat áigot cegget lávu gasku Visby-gávpoga, ja  juohkit dieđuid sápmelaččaid birra ja eareliiggánit boazodoalu birra.

Almedalenis galget leat logaldallamat mat ee gieđahallet bohcco ceavzineavttuid, sámiid juridihkalaš stáhtusa Ruoŧa servodagas, ja sápmelaččaid riektedili riikkaidgaskasaš perspektiivvas, Boazosámit áigot leat oidnosis olmmošvalvvi siste ja aktiivvalaččat searvat digaštallamiidda. Suoidnemánu 3. b lea seminára mas fáddán lea ”Sáhttágo ruvkkiid doaimmahit buohtalaga eananeaiggádiid ja iežá ealáhusaid doaimmaiguin, omd. boazodoaluin ja mátkeealáhusain?”

Ovttas Bevara Ojnareskogen- servviin lágiduvvojit kulturdoalut sámi artisttaiguin. Dát searvi geahččala vuosttaldit ođđa kálkaroggamiid Ojnarevuovddis Gotlánddas. Ojnarevuovdi lea Gotlándda stuorimus meahcceguovlu gos leat hui erenoamáš beazit, ja doppe lea maiddái Bästeträsk- jávri mii addá Gotlándalaččaide ráinnas juhkančázi. Rahčamušat suddjet dáid eatnamiid ja jávrri leat álgán 2005:s juo go Bevara Ojnareskogen searvi vuođđuduvvui.

Earet luonddu ja birrasa suodjalanrahčamušaid, de leat kálkaroggamis ja ruovdemálbmaroggamis maid iežá oktasaš bealit. Kálka adno bázahusávnnasteapmin ruovde- ja stálleráhkadeamis. Bázahusávnnas dárbbašuvvo dannego dat ráidne rišša ja fosforaid vuođđoávdnasis eret. Mađi eambbo ruovdemálmma rogget dađi eambbo kálkka dárbbašit.

Váldde oktavuođa:
Nila Inga, Leaváš čearu ságadoalli ja boazodoalli, 070-546 91 19
Matti Berg, Girjás čearu ságadoalli, mátkeealáhusdoalli ja sámediggeáirras, 070-663 31 28
Jakob Nygård, Sirges čearu ságadoalli ja boazodoalli, 070-398 65 89

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-07-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?