söndag 12 juli 2020

Making Space Sápmi

Sámedikkis lea dál jođus kampánja man namma lea ”Making Space Sápmi” ja mii lea oassin JiM-prošeavttas (Jämställdhetsintegrering i myndigheter/Eiseválddiid dásseárvosearvadahttin). Dán kampánjjas galgat lágidit ságastallamiid ja digaštallamiid. Dii sáhttibehtet maid álggahit ságastallanjoavkku ja muitalit midjiide maid dii das gávnnahehpet!

Mii háledit vuolggahit digaštallama válddi ja váikkuheami birra visot Sámi servodatdásiin; ekonomalaš, politihkalaš, juridihkalaš ja sosiála dásiin. Min vuohki loktet dáid áššiid váikkuha govt mii hábmet boahtteáiggi Sámi.

Makkár lea boahtteáiggi Sápmi?

Dat váttisvuođat ja dárbbut maid joavkkut váldet ovdan iežaset digaštallamiin váldojit mielde Sámedikki boahttevaš dásseárvo- ja searvadahttinbargguide.

Háledat go álggahit joavkku?
Bargobáikkit, valáštallansearvvit, eaktodáhtolaš organisašuvnnat dahje joavkkut sáhttet álggahit ságastallanjoavkku. Dii sáhttibehtet váldit aktavuođa oahppolihtuiguin  (Vuxenskolan, ABF, Medborgarskolan, Studiefrämjandet jna.) ja dain oažžut veahki oahppolanjaiguin ja doarjagiin oastit gursegirjjiid dahje jus dárbbahehpet dieđuid govt dákkár joavkku galgá álggahit. Vuogas joavkosturrodat lea 3-8 olbmo joavku. Dii mearridehpet ieža galle háve gávnnadehpet.

Áššiid maid sáhttibehtet digaštallat

Ságastallanjoavkkut sáhttet digaštallat govt sámi servodat lokte dán čieža láhkanannejuvvon vealahansuorggi; sohkabeali, sohkabealrasttildeaddji identitehta dehe ovdanbuktima, čearddalaš gullevašvuođa, religiovnna dehe iežá oskkudovddasteami, doaimmashehttejumi, seksuála miellaguottu dehe agi. Guorahallet áinnas makkár oktavuođain Ruoŧa servodagas lea váldi ja goas fas sámi servodagas lea váldi olbmo dahje joavkku dilálašvuođas.

Ovdamearkan jearaldagaide joavkkuid válddi juohkima birra:

  • Gos lea váldi min eallimiid badjel ja govt sáhttit mii váikkuhit dan?
  • Govt galgat heaittihit norpmaid ja makkár norpmaid galgat heaittihit vai Sápmi ovdána sihke siskkáldasat ja olggosguvlui?
  • Makkár lea joavkkuid siskkáldas válddi juohkin? Guđet joavkkut leat bajábealde dehe vuoittubeale, ja makkár dilálašvuođain?
  • Gávdnojit go joavkkut mat vealahuvvojit? Gos ja goas?
  • Maid sáhttit mii ovttaskas olmmožin muktit ja maid fertet ovttasbarggu bakte ovddidit? Gii guoddá ovddasvástádusa?

 

It dárbbaš almmuhit nama
Dii ehpet dárbbaš almmuhit nama go sáddebehtet sisa ságastallanmateriála. Mii rávvet ahte sihkkubehtet visot namaid, jahkeloguid dehe báikkiid, servviid ja sullasaččaid iežat muitalusain. Visot materiála vurkejuvvo.

Sáddejehket ságastallannotáhtaid dán čujuhussii: makingspace@sametinget.se

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 21 )
«12»
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2015-02-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?