måndag 25 oktober 2021

Oahpahusvuoruhemiin lasihit oahpaheddjiid unnitlogugielain

Skuvladoaimmahat geahččala dál oahpahusvuoruhemiin oččodit eanet oahpaheddjiid našuvnnalaš unnitlogugielain. Sávvamis gávdnojit 2016:s unnimusat 12 ođđa oahpaheaddji sámegielas ja meängielas.

2013 čavčča oaččui Skuvladoaimmahat ráđđehusas bargogohččosa álggahit doaimmaid maiguin lassánivčče oahpaheaddjit eareliiggánit sámegielas ja meängielas.

Čuovvovaš lea dahkkon dássožii:

Diehtojuohkin oahpaheaddjevuoruheami birra sáddejuvvui juovlamánus visot sámegiela ja meängiela hálddašanguovllu unnitlogukoordináhtoriidda, ja maiddái Sámediggái, Sáminurrii, Ruoŧa Duortnusleagihiid Riikasearvái ja Stockholmma leana Leanastivrii.

Ođđajagimánu 23. beaivvi  lágiduvvui webbinarium. Dasa ledje unnitlogukoordináhtorat ja organisašuvnnat bovdejuvvon. Webbinaria sáhtii maiddái maŋŋel geahččat dáppe: https://skolverket.adobeconnect.com/_a1155067572/skolverket20140123

Guovvamánus 2014 ledje oktiibuot 30 ilmmuhan beroštumi.

Ohcciidárvvoštallan lea dahkkon daid oahpahusaid vuođul maid lea vejolaš lágidit oahppobáikkiin, ja árvvoštallamiin leat maiddái ohcciid giellamáhtut ja gielddaid dárbbut vuhtiiváldojuvvon. Ubmeje ja Stockholmma universitehtat guorahallet dál ohcciid ovdamáhtuid ja oahpahusdárbbuid, ja ráhkkanahttet gurssiid ja ovttaskas lohkanplánaid.

Unnimusat 12 ohcci galget miessemánus- geassemánus oažžut loahpalaš dieđu oahpposaji birra. Gursset leat jurddašuvvon álggahuvvot čakčii. Oahppu galgá leat čađahuvvon maŋemusat 2016 mielde.

 

Visar sidorna 181 till 200 ( av 216 )
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2014-04-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?