lördag 25 maj 2024

Vitbok om romer

Integrationsminister Erik Ullenhag har idag presenterat ”Den mörka och okända historien” - en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet.

Syftet med vitboken är att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoriteten situation i dag. Erik Ullenhag säger att vitboken är en plågsam läsning som visar en historia som är mörkare än han kunde föreställa sig: - Det är en historia att skämmas över.

Vitboken behandlar en rad olika områden där romer utsatts för övergrepp och kränkningar. Några exempel:

  • Rasbiologi. Den parlamentariska fattigvårdslagstiftningskommittén anger 1923 att romers ”inblandning i den svenska folkstammen innebär en försämring av vår folkras”.
  • Sterilisering. Romer drabbades av sterilisering, bland annat villkorades ofta mödravård av krav på sterilisering. Minst var fjärde resandehushåll hade någon som blev tvångssteriliserad.
  • Systematisk kartläggning och registrering. Under första delen av 1900-talet genomfördes kartläggningar baserade på rasbiologi – huvuden mättes, intelligenstester gjordes och negativa egenskaper hos romer söktes. Under andra halva av 1900-talet fokuserade stat och kommun mer på assimilering utifrån tydliga fördomar och stereotyper. Senaste hittade registeranteckning är från Stockholms zigenarsektion så sent som 1997.
  • Inreseförbud 1914-1954. Romer nekades inresa till Sverige trots vetskapen om Förintelsen. Romer beskrevs i riksdagsmotioner kring inreseförbudet som ”slödder” och ” moraliskt gift i samhället”.
  • Förvägrades bostad. Romerna tvingades till ett kringresande liv och fördrevs från många kommuner. Utan bostad kunde romer och resande inte mantalsskriva sig och utan mantalsskrivning fick de inte tillgång till barnbidrag, pension, socialförsäkringar, rösträtt mm.
  • Diskriminerande skolsystem. Under första hälften av 1900-talet var romer inte välkomna till skolan. I mitten av 1900-talet gjordes försök med ambulerande zigenarskola. Under 1900-talets andra hälft fick människor formellt tillträde till olika skolor, men placerades ofta i särskilda klasser.
  • Stängd arbetsmarknad. Då romer förhindrades från att bosätta försvårades möjligheten för dem att få arbete. Lokala ordningsstadgor förbjöd också romers näringsverksamhet på många ställen.

- Det är sorgligt att behöva konstatera att vitbokens omfattande genomgång av 1900-talet visar att romernas berättelser om historien nu bekräftas, säger Erik Ullenhag. Slutsatsen är att romer under hela 1900-talet har behandlats som andra klassens medborgare, konstaterar Ullenhag i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

Vitbok om samer?
Från samiskt håll har det ibland efterfrågats en liknande vitbok från statligt håll för att synliggöra och sammanställa övergrepp och diskriminering mot det samiska folket. Det är dock inte aktuellt i nuläget, säger integrationsminister Ullenhag.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-03-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?