måndag 26 juni 2017

Dieđut Sámedikki birra

Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta man váldodoaibman lea bearráigeahččat visot áššiid mat gusket sámi kultuvrii Ruoŧas SFS 1992:1433 sámediggelága jelgii.

Vuođđuduvvui: 1993
Dálá mandáhttaáigodat: 2013-2017
Boahtte válga: Miessemánu 2017

Stivraságadoalli: Håkan Jonsson

Dievasčoahkkin: Sámedikki “riikkabeaivi” mas leat 31 álbmotválljejuvvon lahtu. Dievasčoahkkin dollojuvvo golmma háve jagis.

Čoahkkinjođihangotti ságadoalli: Stefan Mikaelsson

Bellodaga dievasčoahkkimis: Gávcci

Bellodagat:
Jakt- och fiskesamerna 9 lahtu
Sámiid riikkabellodat 6 lahtu
Sámit 2 lahtu
Guovssonásti 3 lahtu
Min Geaidnu 4 lahtu
Vuovdega 3 lahtu
Landspartiet Svenska Samer 3 lahtu
Álbmut 1 lahttu

(Oktavuođadieđut lahtuide: Politihkkárat)

Hálddahus: Sámedikki virgeolbmot
Fásta bargiidlohku: su 50
Hálddahushoavda: Anja Taube

Váldokantuvra: Gironis
Báikkálaš kantuvrrat: Jåhkamåhkkes, Deardnás, Staares

Rámmajuolludus: Sámediggái juolluduvvo su 36,8 miljovnna kr (2014) maid álbmotválljen orgána ja eiseváldi juogadit. 1,5 miljovnna kr Sámefondii.

  • Álbmotválljen doaibma: 9,9 mkr
  • Hálddahusa doaibma 26,9 mkr

Iežá juolludusat:

  • Juolludus stáhtas sámi kultuvrii: 14,4 miljovnna (galgá ee. adnot sámi girjerájuskonsuleantta doibmii ja Giron Sámi Teáhtera doarjagii)
  • Juolludus boazodoalu ovddideapmái j.ea. ja Meahceeallebuhtadusat: 107,9 miljovnna
  • Našuvnnalaš unnitloguid doaimmat: 26,7 miljovnna (našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus 2,2 miljovnna, stáhtadoarjja hálddašanguovllu gielddaide ja leanadikkiide 17,3 miljovnna,  Sámi giellaguovddážii 6 miljovnna ja našuvnnalaš unnitloguid  ruovttusiidu 1,2 miljovnna)

Sápmelaččaid lohku Ruoŧas: Meroštallamat rievddadit muhto dábálaš lohku láve leat 20 000- 40 000. (Olu ruoŧelaččain lea sámi varra vaikko ieža eai dieđe. Identitehta ii leat dušše genehtalaš ášši muhto maiddái olbmo iežas identifierema duohken.)

Ruoŧas eai čađahuvvo olmmošlohkamat čearddalašvuođa vuođul. Loga eambbo

Sápmelaččaid lohku jienastuslogus:  8 322 (2013)

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2016-04-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?