tisdag 21 mars 2023

Sámi biebmovišuvdna

Ráđđehus lea gohččon Sámedikki čalmmustattit sámi biebmobuvttadeami ja sámi biebmokultuvrra Sverige - det nya matlandet (Ruoŧŧa – ođđa biebmoriika) áŋggirdeami oktavuođas. Dán bargogohččosa bakte lea Sámediggi ožžon sierra ruđaid.

Álggos lei sámiid biebmodáhpi bivdo- ja čoagginkultuvra mii dađistaga ovdánii boazodoallun lotnolasat bivdduin ja guolástemiin. Min biebmokultuvra lea mihtilmas dannego borramuš čuovvu jagi áiggiid ja biebmobuktagat leat dat mat luonddus leat olamuttos iešguđet áiggiid; boazu, sarvva, guolli, loddi, fuođđu, muorjjit, urtasat dahje šattut.

Ekologalaš ja dálkkádatgáhttejeaddji biebmu
Ealáhuseallin beassá dássedit ovdánit go leat smávvabuvttadančovdosat mat leat ekologalaččat ja sosiáladit guoddevaččat, ja go vuhtiiváldá biologalaš girjáivuođa, luondduriggodagaid báikkálaš hálddašeami ja ovddasvástideaddji geavaheami. Guoddevaš ekonomalaš ovdáneami olaha buoremusat dálkkádatgáhttejeaddji teknihkain, beaktilis luonddugeavahemiin ja birasgáhttejeaddji resursageavahemiin.

Bistevaš eallinbiras
Jus galgat nannet sámi biebmokultuvrra seailluheami ja ovddideami boahtteáiggis, de fertet dan ođđasisealáskahttit. Sámi biepmi kvalitehta vuođđun lea ráinnas luondu, ja eležis ja bistevaš sámi eallinbiras.

Ollislašoaidnu
Sámi árbevirolaš máhttu, árbediehtu, lea ofelažžan sámi biepmu ovdánahttimis. Dat lea dakkár máhttu mas ollislašoaidnu lea vuođđun ja mas olbmo ja luonddu ovttasdoaibman lea guovddážis. Eamiálbmogat miehtá máilmmi garrasit deattuhit ahte dat máhttu maid sii oamastit galgá bissut sin opmodahkan. Sámi biepmu ealáskahttin mielddisbuktá ahte váldi eatnamiid, luonddugeavaheami, biepmu ja biebmohattiid badjel galgá nannejuvvot.

Temásuorggit
Dat guokte temásuorggi main Sámediggi hábme iežas biebmovišuvnna ja maiguin fertelii erenoamážit áŋggirdit leat: Guoddevaš ealáhusovddideapmi ja Sámi biebmokultuvra.

Visar sidorna 21 till 38 ( av 38 )
«12»
© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2016-04-22

Bilaga om samisk mat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?