onsdag 24 juli 2024

Mii lea álbmotriekti?

Riikkaidgaskasaš riekti lea juridihkkasuorgi mii gieđahallá oktavuođa stáhtaid gaskka. Riikkaidgaskasaš riektesuorggi sáhttá fas juohkit guovtti oassái, álbmotriektin ja riikkaidgaskasaš priváhtariektin.

Riikkaidgaskasaš riekti
Riikkaidgaskasaš rievtti vuođđu lea árbevierroriekti (dahje vieruiduvvon dološ riekti) ja traktáhtavuođđuduvvon riekti. Árbevierroriekti leat njuolggadusat mat eai leat čállojuvvon muhto mat goitge geatnegahttet visot stáhtaid dannego dat adnojit sihke praktihkalaččat ja morálalaččat njuolgan. Traktáhtavuođđuduvvon riekti leat ges čállojuvvon šiehtadusat dahje konvenšuvnnat. Jagi 1969 Wienkonvenšuvnnas lea vuogádat dasa goht árbevierrorievtti politihkalaš soahpamušaid sáhttá heivehit juridihkalaš dokumeantan, ovdamearkka dihte goht soahpamušaid galgá doallat. Riikkaidgaskasaš rievtti sáhttá juohkit álbmotriektin ja riikkaidgaskasaš priváhtariektin. Dat maŋit mudde ovttaskas olbmuid nákkuid riikkarájiid rastá.

Álbmotriektegeavat
Álbmotrievtti sáhttá juohkit golmma suorgái, dorvoohcciidriekti, humanitára riekti (soahtelágat) ja olmmošvuoigatvuođat. Álbmotrievttálaš geavat (riikkaidgaskasaš vierut) lea guhkes áiggi vuollái ovdánan. Dasto gávdnojit vel riikkaidgaskasaš šiehtadusat ja mearrádusat maid sierralágan organisašuvnnat leat dahkan, ovdamearkka dihte ON. Álbmotriekti guoská stáhtaide, riikkaidgaskasaš organisašuvnnaide, fitnodagaide ja ovttaskas olbmuide.

Vuđolaš álbmotriekti
Vuđolaš álbmotrievttis leat njuolggadusat mat geatnegahttet maiddái daid stáhtaid mat eai leat vuolláičállán riikkaidgaskasaš šiehtadusaid dahje mat eai leat dohkkehan dihto riikkaidgaskasaš vieruid. Muhtumat oaivvildit ahte olmmošvuoigatvuođat galggale leat bajemusas álbmotrievtti surggiin. Dalle livčče iežá stáhtat geatnegasat seaguhit iežaset áššái jus olmmošvuoigatvuođat rihkkojuvvojit, vaikko vel dainna rihkkot ge iežá osiid álbmotrievttis.

Visar sidorna 21 till 40 ( av 44 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-06-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?