lördag 20 juli 2024

Nissonbeaivi

Otnábeaivvi mii čalmmustahttit nieiddaid ja nissonolbmuid vuoigatvuođaid ja vejolašvuođaid, ja ahte mii dáhttut nannet daid vai sin eallin buoriduvvo. Maiddái Ruoŧas lea dárbu nannet nissoniid vuoigatvuođaid ja unnidit vealaheami.

Odne lea njukčamánu 8 beaivi mii lea Riikkaidgaskasaš nissonbeaivi. 1978 rájes lea dát beaivi leamaš Ovttastuvvon Našuvnnaid ávvubeaivin. ON-vuogádaga Bistevaš Forum buvttii 2010 ovdan raportta mii čájehii ahte máilmmi 370 miljovnna álgoálbmotolbmo gillájit vearrás geafivuođa, dearvvašvuođaváttuid, láhkarihkkosiid ja Olmmošvuoigatvuođaid rihkkumiid.

Raporta čájeha ahte beaivválaččat gillájit álgoálbmotservodagat miehtá máilmmi iešguđetlágán veahkaválddálašvuođa ja fallehemiid, marginaliserema, bággosirdimiid ja eananrivttiid biehttalemiid, stuora ovddidanprošeavttaid váikkuhusaid, militearadoaimmaid ja olu iežalágán veahkaválddálašvuođa.

Go ON dohkkehii daid nugohčoduvvon jahkeduhátulbmiliid de dat ávkkuha maiddái álgoálbmogiid buoredillái. Earret iežá galgá máilmmeservodat jagi 2015 rádjái unnidit erenoamáš garra nealggi ja geafivuođa, joksat vuođđooahpahusa ja skuvlejumi, ja oččodit dásseárvvu ja nannet nissonolbmuid vejolašvuođa stivret iežaset eallima ja boahtteáiggi.

Álgoálbmogiid gaskka leat nieiddat ja nuorra nissonat geahnoheamos joavku. Sii gillájit badjelgeahččama ja geavaheami beaivválaččat. Ja mii fertet lávket juohke lávkki ja dahkat juohke dagu mii sáhtašii buoridit sin vejolašvuođa ja sin vuoigatvuođa servodagat.

Otnábeaivvi čájehit mii dáhtumet bargat nieiddaid ja nissoniid vuoigatvuođaid ja vejolašvuođaid nuppástuhttimiin vai sii oččoše buoret eallima. Maiddái Ruoŧas fertejit nissoniid vuoigatvuođat nannejuvvot ja vealaheapmi ferte unniduvvot.  Dievdoolbmuid nisson-illásteapmi lea globála servodatváddu man maiddái allaoahppan nissonolbmot industriijariikkain šaddet vásihit. Aistton Martin Luther King Jr váinni: ”Vuoigatmeahttunvuohta ovttasajis áitá vuoiggalašvuođa miehtá máilmmi”.

Daiguin sániiguin gudnejahttit mii nissonolbmuid miehtá máilmmi, maiddái min smávva árktalaš servodagain ja báikegottiin.

Stefan Mikaelsson
Sámedikke åvddåulmusj – Sámedikki ságadoalli

Visar sidorna 121 till 140 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-03-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?