måndag 10 augusti 2020

Sámediggeválggat

Sámedikki politihkalaš orgána lea doallan válggaid juohke njealját jagi 1993 rájes. Sámediggi lea min vejolašvuohta stivret iežamet politihkalaš ovdáneami. Dat politihkkárat geaid Sámediggái válljet ovddastit sámi álbmoga, ja sii sáhttet váikkuhit riikkabeaivvi ja ráđđehusa, ja ruoŧa servodaga opiniovnna.

Maid mearkkašit válggat?
Sámediggeválggain válljejit sámit 31 ovddasteaddji geaid mii háliidit iežamet álbmotválljen orgánii man gohčodit dievasčoahkkimis. Dievasčoahkkin ges vállje stivrra ja stivraságadoalli, čoahkkinjođihangotti ja ságadoalli, ja maiddái iešguđet lávdegottiid. Don it jienas dušše bellodaga, don sáhtát maiddái jienastit olbmo jus merket dan olbmo nama geasa dus lea luohttámuš.

Goas leat válggat?
Sámediggeválggat dollojit goalmmát sotnabeaivvi miessemánus juohke njealját jagi. Jagi 2017:s leai válgajahki, ja válgabeaivi leai miessemánu 21 beaivvi.

Gii oažžu jienastit?
Sápmelaš guhte lea ilmmuhan iežas jienastuslohkui oažžu jienastit. Maŋemus mearri jienastuslohkui ilmmuhit iežas lea golggotmánu 20 beaivvi jagi ovdal válgajagi. Jus leat registrerejuvvon sámi jienastuslohkui de sádde Válgaeiseváldi dutnje válgabáhpiriid boastta mielde sullii golbma vahkku ovdal válggaid. Sámedikkis ges boahtá boastta mielde reive mas leat bellodatprográmmat ja dieđut Sámedikki válgalávdegottis.

Got jienastan?
Don sáhtát jienastit reivve bokte dege válgabáikkis dan beaivvi go leat válggat. Visot dieđut dan birra leat reivves maid oaččut boastalodái. Geavat iežat rievtti jienastit – sámediggeválggat leat du vejolašvuohta ja du demokráhtalaš njuolggusvuohta!

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-06-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?