söndag 1 oktober 2023

Kulturpolitik

Sametinget är sedan år 2010 förvaltningsmyndighet för samisk kultur, enligt 1 § förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget. Sametinget ska därmed ha det övergripande ansvaret för frågor som berör samisk kultur. Sametingets uppdrag är att bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv.

Helhetsperspektiv
Vi ser vår kultur ur ett helhetsperspektiv som omfattar både den man är och det man gör. I samisk kultur ingår alltså både utövande av konstarter (såsom jojk, konsthantverk, dans, teater) och identitetsstärkande faktorer såsom utövande av duodji, samisk idrott, samisk media, samiska språk, samiska näringar, samiskt levnadssätt och förhållningssätt.

Kulturanslaget
Sametinget erhåller årligen, genom anslag från kulturdepartementet, bidrag till samisk kultur. År 2020 uppgick bidraget till cirka 18 miljoner kronor. Medlen ska bland annat fördelas till verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent och till Giron Sámi Teáhter. Sametingets kulturnämnd beslutar om projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Bidrag från Samefonden
Utöver anslag från kulturdepartementet erhåller Sametinget bidrag till samisk kultur och samiska organisationer från Samefonden. Det bidraget har i princip varit oförändrat och uppgår till cirka 5,2 miljoner kronor.

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2021-12-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?