söndag 14 juli 2024

Ansökan om krisstöd

Sametingets kulturnämnd har vid mötet 22-23 september beslutat om nya riktlinjer gällande krisstöd för samisk kultur och idrott.

Nu går det att ansöka om bidrag för intäktsbortfall och ökade kostnader som har uppkommit på grund av coronapandemin samt för åtgärder som stimulerar till att förbättra förutsättningarna för verksamheten. Sista ansökningsdag är den 29 oktober 2021.

Den period man kan söka stöd för är 1 augusti till och med 15 oktober 2021 för inkomstbortfall och ökade kostnader. Stimulanser för produktion är framåtsyftande åtgärder och behöver inte vara påbörjade eller genomförda under perioden 1 augusti till 15 oktober 2021.

Ansökan om krisstöd görs på särskild blankett. Underlag som visar den negativa ekonomiska konsekvensen ska bifogas ansökan. Ytterligare instruktioner hur blanketten ska fyllas i finns att läsa i högerspalten. I instruktionen beskrivs även vad stimulanser för produktion är för något.

Läs mer om Riktlinjer för krisstöd till samisk kultur och idrott i beslutsdokumentet till höger.

Handläggningstiden är kort, tänk därför på att fylla i kontaktuppgifter och att lämna in en så komplett ansökan som möjligt. I samband med handläggningen gör Sametinget en kontroll mot företagsregistret. Bidrag beviljas inte till sökanden med skatteskulder till staten. Bidraget till krisstöd kommer att beslutas av kulturnämnden i början av december . Beviljade krisstöd ska beskattas. För mer information kontakta Skatteverket.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-09-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?