lördag 21 september 2019

Giellagáldu

Sámegielaid normerenbargu joatkašuvvá, vaikko Giellagáldu -joatkkaprošeakta nogaige 2018 miessemánu loahpas. Sámi Giellagáldu doaimmat leat ruhtaduvvon Interreg-prošeaktaruhtademiin. Sámedikkit leat gávdnan gaskaboddosaš čovdosa davviriikkalaš giellaovttasbarggu ruhtadeapmái. Sámi Giellagáldu doaimmat joatkašuvvet uhcit ekonomalaš ja olmmošlaš resurssaiguin 2019 lohppii.

Sámi Giellagáldu ii bastte doalahit doaimmaid jođus seamma dásis go Interreg-prošeavtta áigge. Dát čuohcá earret eará giellarávvenbálvalussii.

Sámi Giellagáldus leat ain vihtta sierra giellajuhkosa: lulli-, julev-, ja davvi-, anáraš- ja nuortalašgiela giellajuogus, mat vástidit čállingiela norpmaid ja ođđa terminologiija normeremis. Giellajuhkosat eai sáhte čoahkkanit nu dávjá go ovdal gáržžiduvvon ekonomalaš resurssaid geažil. Dán geažil normerenproseassa váldá eanet áiggi go ovdal.

Giellajuhkosiid lassin Sámi Giellagáldui lea ásahuvvon bihtánsámegiela bargojoavku, man bargun lea normeret bihtánsámegiela čállinvuogi. Jurdda lea, ahte bargojoavku čoahkkana vuosttas geardde áramusat geassemánus.

Sámi Giellagáldu doaibmá ain Sámi Parlamentáralaš Ráđi vuollásažžan. Sámi Giellagáldu doaibma joatkašuvvá Sámedikkiid gaskasaš ovttasbargun. Ovttasbarggu jođiha Suoma Sámediggi. Sámi Giellagáldu gaskaboddosaš jođiheaddjin doaibmá Suoma Sámedikki má. Sámi giellaáššiidčálli Marko Marjomaa.

Sámegielaid normerenbargguid boahtte áigi lea ain eahpečielggas go bistevaš ruhtadeapmi ii leat sajis.

Eanet dieđuid addá Sámi Giellagáldu gaskaboddosaš jođiheaddji Marko Marjomaa: marko.marjomaa@samediggi.fi
+358 10 839 3183, +358 50 438 2484

Giellajearaldagat
Don sáhtát sáddet iežat jearaldagaid Giellagáldui Facebookas (Sámi Giellagáldu) ja mailla bokte: info@giellagaldu.com. Don sáhtát oažžut giellaveahki sihke oarján-, julev- ja davvisámegillii, ja vel anárašgillii ja nuortalašgillii.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-03-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?