fredag 23 juni 2017

Ulbmil 2

NUTEK lea hálddašaneiseváldi struktuvrafoandaprográmmaide siskkobealde Ulbmil 2.­
Sullii goalmmátoassi EO:a budjeahtas manná struktuvrafoanddaide. EO lea mearridan golbma ulbmila iežas oktiigullevaš-politihkain. Ruoŧŧa sáhttá oažžut doarjaga bargguide guovtti prográmma siskkobealde, Guovlluguovdasaš gilvalannákca ja Territoriálalaš ovttasbargu.

Guovlluguovdasaš gilvalannákca
Ruoŧa bargu ulbmiliin Guovlluguovdasaš gilvalannákca ja bargu lea juhkojuvvon ovtta náššuvnnalaš ja gávcci guovlluguovdasaš struktuvrafoandaprográmmaide. Gávcci guovlluguovdasaš struktuvrafoandaprográmma barget doaibmasurggiiguin:

  • Ođastuhttin
  • Geavahanvejolašvuohta ­

Vuoruheamit ja doaibmabijut heivejuvvojit guovlluid territoriálalaš eavttuide. Gávdnojit dievasmahttin njuolggadusat doaresbealguovlluide davvi Ruoŧas ja daidda golbma stuoragávpotguovlluide.

NUTEK lea hálddašaneiseváldi
NUTEK lea hálddašeaddji eiseváldi guovlluguovdasaš struktuvrafoandaprográmmaide mat ruhtaduvvojit Eurohpalaš guovlluguovdasaš ovdánahttinfoanddas.

Struktuvrafoandasearvevuohta
Sámediggi lea nammadan njealljása 18 válljejuvvon lahtuin struktuvrafoandasearvevuođas, guovttis davviguovlui ja guovttis orjješguovlui. Lea searvevuohta mii mearrida makkár prošeavttat ožžot doarjaga. Go guoská Ulbmil 2, de ii leat Sámedikkis mihkkege dadjamus hálddašandásis.

Prográmmačállingottit
Gávdnojit prográmmačállingottit juohke guovlluguovdasaš struktuvrafoandaprográmma várás. Dat gávdnojit Julevis, Luvlieluspies, Gävles, Örebroas, Stockholmmas, Jönköpigis, Göteborggas ja Malmös. Loga eanet NUTEK:a ruovttusiiddus.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2010-05-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?