onsdag 6 juli 2022

Interreg V

Ett förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Nord inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete 2014- 2020, har utarbetats och inlämnats till de ansvariga departementen i Finland, Sverige och Norge. EU-kommissionen väntas kunna fatta beslut tidigast under hösten 2014.

Det första programförslaget lämnades in till de ansvariga departementen i november 2013. Ett reviderat programförslag lämnades in den 28 februari 2014 och ska behandlas och godkännas av regeringarna i Finland, Sverige och Norge innan det kan lämnas in till EU-kommissionen. EU-kommissionen väntas fatta beslut om att godkänna programmet tidigast under hösten 2014. När programmet har godkänts av EU-kommissionen kan den första ansökningsomgången öppnas, tidigast i november-december 2014.

Strategier för utveckling i norr
Förslaget i operativt program har tagit sin utgångspunkt i strategier för länens/ regionernas/ fylkenas utveckling. Utvärderingar, erfarenheter och lärdomar från tidigare programperioder tillvaratas. Synergier ska främjas och överlappning ska undvikas för att europeiska, nationella och regionala satsningar ska komplettera varandra och så effektivt som möjligt bidra till målen i Europa 2020- strategin. Förslaget till program ska också bidra till målen i EU:s strategi för Östersjöregionen.

Ökning jämfört med förra perioden
Programmet har totalt tilldelats ca 42 MEUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden, en ökning med ca 8 MEUR jämfört med programperioden 2007- 2013. Denna summa ska medfinansieras med ca 25 MEUR i nationella medel från Finland och Sverige. För norskt deltagande finns en totalbudget (IR-medel + nationella medel) på drygt 17 MEUR. Detta innebär att den totala programbudgeten omfattar ca 85 MEUR.

Fyra insatsområden
Programförslaget, för delområde Nord och för delområde Sápmi, innehåller fyra insatsområden som regionerna vill satsa på;
1. Forskning och innovation
2. Entreprenörskap
3. Kultur och miljö
4. Gemensam arbetsmarknad

De EU-förordningar som styr programmen beslutades av EU-parlamentet den 17 december 2013, läs mer här. Utöver dessa grundförordningar kommer under våren närmare bestämmelser för t ex stödberättigande kostnader i gränsöverskridande projekt.

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2015-01-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?