måndag 28 maj 2018

Sámejienastuslohku

Dás oainnát maid fertet deavdit vai beasat registrerejuvvot sámejienastuslohkui. Jus áiggut jienastit 2021 válggain ja it leat registrerejuvvon, de fertet ilmmuhit iežat maŋemusat 20 b.golggotmánus 2020.

Čálit skovi
Deaddil  skovi liŋkka olgešspálttas dán siiddus. Čálit skovi čálániin, deavdde iežat dieđuid, čále vuollái ja sádde Sámedikki hálddahussii, Box 90, 981 22 GIRON.

Diŋgo skovi
Jus it sáhte čállit olggus skoviid ruovttus, sádde e-boastta namain ja čujuhusain: kansli(a)sametinget.se dieđáhusain: ”Mon háledan skovi mainna ilmmuhan iežan sámejienastuslohkui” Dehe riŋge 0980-780 30 ja diŋgo skovi. Dieđit guđe gillii háledat skovi ja muitte fal nama ja čujuhusa!

Geat besset mielde sámejienastuslohkui?

  • Jus du váhnen lea dehe lea leamaš mielde Sámedikki jienastuslogus de don dušše dieđihat váhnema nama skovis.
  • Sámediggelága mielde don galggat deavdit guokte dovddaldaga. Vuosttaš lea subjektiivvalaš dovddaldat, dan ahte don ieš anát iežat sápmin. Nubbi lea objektiivvalaš dovddaldat mii guoská gillii. Dus lea dehe lea leamaš sámegiella ruovttugiellan dehe juobbá du váhnemiin, áhkuin dehe ádjáin lea dehe leamaš sámegiella ruovttugiellan. Lea dasto dehálaš ahte don duođaštat ahte olmmoš geasa čujuhat hálddaša sámegiela.

Mearrádus
Lea Sámedikki válgalávdegoddi gii dahká mearrádusa. Lea vejolaš váidit mearrádusa.

Gaskaboddosaš jienastuslohku
Gaskaboddosaš jienastuslohku dahkkojuvvo maŋemusat skábmamánu 15 b jagi ovdal válgajagi. Gaskaboddosaš jienastuslohku lea rabas olbmuide dárkkistit báikkiin maid guovddáš válgaeiseváldi lea mearridan ovttas Sámedikkiin. Sámejienastuslohku galgá sisdoallat dieđuid sámiid birra mat ovdal leat leamaš mielde jienastuslogus eaige leat gáibidan beassat eret jienastuslogus ja dieđuid sámiid birra mat leat ilmmuhan iežaset jienastuslohkui § 4 mielde ja devdet eavttuid § 3 mielde. Eanet dieđut ilmmuhuvvojit medias ja bohtet gávdnot ruovttusiiddumet.

Váidaleapmi
Son gii lea ilmmuhan iežas iige leat beassan mielde gaskaboddosaš jienastuslohkui sáhttá váidalit dan. Juohke okta gii lea beassan mielde jienastuslohkui sáhttá maiddái váidalit ahte soames iežá olmmoš lea beassan mielde jienastuslohkui. Váidaleapmi galgá boahtit sisa leanastivrii dan leanas gos Sámediggi lea čálihuvvon (Norrbottena leana) maŋemusat juovlamánu 15 b. jagi ovdal válgajagi. Váidaleapmi mearrádusas geahččaluvvo almmolaš čoahkkimis leanastivrras guovvamánu 15 b. válgajagis dehe jus 15 beaivi lea lávvordat dehe bassi boahttevaš mánnodaga.

Loahpalaš sámi jienastuslohku
Loahpalaš sámi jienastuslohku galgá leahkit válmmas maŋemusat njukčamánu1 b. válgajagi.
 


 

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-08-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?