söndag 12 juli 2020

Manen galggá jienastit?

Sámedikken Svierigin la rádevaddem funksjåvnnå Svieriga politijkalasj vuogádagán. Demokratiddjan ieneplåhko mierret. Unneplågojn la vuorjját máhttelisvuohta mierredit demokráhtalasj tjoaggulvisájn. Sámedigge gávnnu vattátjit sámijda jienav. 

Sámedigge l sámij jiedna Svierigin. Gå ij jienasta de iehtjádijda vaddá máhttelisvuodav politijkalasj åvdåstiddjijt válljit. Jus dån jienasta de oattjo bájnatjimfámov ja dajna vállji Sámedikke politijkalasj  gäjnov.

Sámedikke válljimsiebrreráde duv bádtji åvdedimev bájnatjit - duv jiedna sieradusáv dahká!

Sadje vuojnojda
Ájrrasa Sámedikken spiedjildi sáme sebrudagáv. Miján la umasslágásj duogásj ja máhttudagá. Nanos Sámedikke baktu l máhttelisvuohta rievddadisájt dahkat. Sámedigge l daŋga bále sadje umasslágásj vuojnojda, demokráhtalasj orgána. Ságastallama hähttuji joarkket gájkka sámij åvdedibmáj.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-05-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?