torsdag 23 maj 2024
Samiska ungdomar
Samiska ungdomar. Foto: Marie Enoksson.

Samiska barn i Norden tycker till

Samiska ungdomar i Sverige, Norge och Finland vill lära sig om samisk historia och kultur och kunna läsa samiska i skolan oavsett var de bor, skriver Barnombudsmannen.
I barnombudsmannens rapport Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar presenterar Sveriges, Norges och Finlands barnombudsmän hur 171 ungdomar i åldern 13 till 18 år ser på sina liv. Syftet är att underlätta för samiska barn och ungdomar att framföra sina åsikter och stärka deras rättigheter.

Unga en kunskapskälla
- Vi vill ge en bild av vad samiska barn och unga själva ser som problem och möjligheter, säger barnombudsman Lena Nyberg i ett pressmeddelande. Vi uppmuntrar beslutsfattare att lyssna till barn och unga och låta dem vara en kunskapskälla så att vuxna kan fatta beslut med högre kvalitet.

Stolthet och brister
Ungdomarna är mycket stolta över sin kultur och identitet som ett av världens ursprungsfolk. Det samiska språket är avgörande för att de ska känna en trygg identitet. Men det finns brister i skolundervisningen. Ungdomarna efterlyser också mer nyheter på samiska och radio- och tv-program om samisk ungdomskultur.
- Det saknas både skolmaterial på samiska och lärare som behärskar språket. Det finns inte heller läroböcker på samiska om de svenska samernas historia, säger Lena Nyberg.

Förslag till förbättringar
Barnombudsmännen har en rad förslag till förbättringar:
  • Samiska barn och ungdomar bör ha möjlighet att studera sitt modersmål och sin kultur där de bor.
  • Information om samernas historia bör utökas i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Enhetlig information om samisk historia för gemensamt bruk i Finland, Norge och Sverige bör utformas.
  • Informationen om samer och samisk kultur bör uppdateras med en bild av samerna som stämmer överens med hur samerna lever i dag.
  • Skolan bör i högre grad än idag ta hänsyn till ungdomarnas åsikter i utformningen av utbildning kring samiska frågor.
  • Sametingen bör öka sina kontakter med samiska barn och ungdomar för att ha en dialog om på vilket sätt myndigheterna betraktar en persons tillhörighet till den samiska gruppen i enlighet med lagen och för att informera om sametingens verksamhet.
  • Regeringarna bör ge medel till en lämplig myndighet eller organisation för att undersöka förekomsten av diskriminering/mobbning bland barn ur de nationella minoriteterna.
  • Regeringarna bör utöka informationen om barnets rättigheter bland samiska barn och ungdomar med syfte att motverka diskriminering.
  • Sverige, Norge och Finland bör se till att barnkonventionen översätts till de olika samiska varianterna. Inom projektet har barnkonventionen för första gången översatts till lättläst nordsamiska.
Baer positiv
Lars-Anders Baer, styrelseordförande i svenska Sametinget ser det som positivt att Barnombudsmannen tagit detta initiativ.
- Nu har vi svart på vitt att det finns brister i hur samiska barns och ungdomars behov tillgodoses. Det visar hur viktigt det är att Sametingen i Norden jobbar med ungdomsfrågor.
Baer antar att frågan ska diskuteras på ungdomskonferensen som Sametingets ungdomsråd arrangerar i Lycksele i oktober. Lars-Anders Baer säger också att ungdomsfrågorna ska diskuteras på SPRs möte. Som av en händelse är han också ansvarig för barn- och ungdomsfrågor i Permanent Forum och ser kopplingar till andra urfolksungdomars situation.
- Jag ska ta upp rapporten i Permanent Forum, lovar han.

Läs rapporten
Rapporten är utgiven av Barnombudsmannen i Sverige i samarbete med Barneombudet i Norge och Barnombudsmannen i Finland med stöd av Länsstyrelsen i Lapplands län och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ladda ned den via länken i högerspalten eller beställ rapporten på www.bo.se
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2008-10-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?