fredag 21 juni 2024
Eu-flaggan och sameflaggan
Interreg lea EO-prográmma mas sámit besset ovttasbargat riikkarájiid badjel. Govaid oktiibidjan: Sámediggi.

Interreg

Interreg lea struktuvrafoandaprográmma man ulbmil lea lasihit ovttasbarggu rastá riikkarájiid. Lea prográmma mii heive sámiide hui bures danin go de gávdno vejolašvuohta ovttasbargat riikkarájiid rastá.
INTERREG lea sierra EO-prográmma mii ásahuvvui 1990 EO-kommišuvdnas. Ulbmil lea ovddidit ovttasbarggu rastá riikkarájiid nu ahte rájit eai šattá eastagin ovdáneapmái ja integrašuvdnii Eurohpas. Jagis 2007 rájis lea okta áidna Interreg-prográmma, INTERREG VI A Davvi.

Prográmmaulbmil
Oppalaš ulbmil prográmma ovttasbargui lea lasihit guovllu doaimmalašvuođa ja fámu fitnodateallinovttasbarggu ja infrastruktuvrabarggu bakte ja maid sierranasgelbbolašvuođaid ovddideami ja identitehtahábmendoaimmaid bakte. Sámi prográmma dáfus lea earenoamážit ahte sihkarastit earuhuvvon ja ovddiduvvon sámi servodateallima vuođđuduvvon sámi kultuvrras, sámi ealáhusain, árbevieruin, sámi oaidninvuogis ja sámegielas.

Interreg IV A Davvi Sápmi
Prográmmaáigodagas 2007-2013 lea ođđa oktiičadnojuvvon oasseprográmma olles sámi guovlui gustovaš. Ođđa oasseprográmma gullo Interreg IV A Davvii ja gohčoduvvo Sápmin.

Ruhtadeapmi

Vuođđoprinsihppa Interregas lea ovttasruhtadeapmi. Earret EO-oassi galget ruđat maid boahtit eará náššuvnnalaš almmolaš ruhtadeddjiin. EO-oassi oažžu Sápmi oasseprográmmas leahkit eanemusat 65 % ollislaš budjeahtas. Náššuvnnalaš, almmolaš mielruhtadeapmin rehkenastojuvvojit ruđat stáhtalaš orgánain, gielddain ja eanadikkiin.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2009-01-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?