fredag 21 juni 2024
renar
Riklig förekomst av hänglav är ett tecken på ren luft och bra miljö. Foto: Sametinget.

Boatsoj ja luonndo

Boatsoj le ruoppsisgåddejudos sierralágásj fámujn vistijt åmastit. Guododimluohkko mierret bierggobuvtadimev.

Ruoppsisgåddejudos mij tjårrågin viessu
Boatsoj le ruoppsisgåddejudos mij tjårrågin viessu Europa, Asia ja Nuorttaamerijka nuortap bájkijn. Boatsoj le smieritjiddje ja sierra fámujn vistev suddadit. Giessejahkebielen rásijt, urttasijt ja lastajt guohtu. Dálven le visste ájnnasamos biebbmo, muhttijn slahppo segadum dágŋasij ja gárránismuorjij. Dálvvejahkebielen le muhttijn aj pelletsij duoddebiebbmam. Sarvvájn (åres) ja váhtjamijn(niŋŋgelisboatsoj) li tjoarve. Boatsoj le mihtos bivvat rájgak guolgaj baktu, valla älla bivásrávtsá. Sálaj le biernnaj, gärkkáj ja albbasij.

Anedahkes judos

Histåvrå tjadá boatsoj le gidodimjuhtusin, noadejuhtusin ja gäsánin anoduvvam. Bivddám, dábmam, båhtjåm, bårråm li dav, ja skittes ja náhkes biktasijt gårrum. Suona hárppon båneduvátjis ja tjoale márffen dagáduvátji. Boahttsu tjoajve li vuorkkimlihtten anoduvvam.

Bierggo

Boatsojbierggo le livágis bierggo lidna miehttsejudos smáhkajn. Bierggo dávk baseduvásj, málestuvásj, sálltiduvásj ja gåjkkåduvásj. Boatsojbierggo le dimes ja ij dárbaha ruojvvima åvddåla gahtsahit.

Boahttsu vidjura

Sierratjärdda boahttsun le gå gårotdåjma ja biebbmodárbbo umasslágásj jahkeájgijn sierraláhkáj målssusi. Sjaddam, mielkke mässáj ja ietjas buojde ja proteijnnalijgij åvdedibme sjaddelis guohtomin giesen dáhpáduvvá. Dálven boatsoj álu viessu binná biebmujn ja loabddá ietjas buojdijt ja proteijnajt. Låsemus ájgge le gidádálvve ja gidá gå váhtjamij biebbmodárbbo lassán moarmesåvddånime ja njamádime diehti. Dalloj le guohtomnárre ja guohtomkvalitähtta vuollegasj.

Njoallomájgge ja ragátájgge

Váhtjama njoallomájgge le moarmesmánon, hieredis le áldoj vedjuj valla guhket miesij vuostasj guohtomájgev. Sarvvájda le ragátájgge gålgådismánon värámos ájgge gå buojdij ja proteijnaj ienemus oasse loabdeduvvá. Jus le garra dálvve ja sarvvá älla buojdde ja proteijnna åsijt tjaktjadálven ådåsis oadtjum de dávk jámadittji.

Tjuollde smieritjididdje
Boatsoj le nåv gåhtjuduvvam tjuollde smieritjiddje, mij rávkká biebbmuj alla kvalitehtav. Boahttsu fábmo vistev åmastit le sierralágásj. Boahttsuj visten le harmmat alla suddadahttem ja dajna biektelis biebbmo. Visten gávnnu binná proteijnna. Bierggitjit dálvev, buorre guohtomvidjurijn aj, boatsoj dárbaj ietjas proteijna lijgijt ávkkit. Båhtusav vaddá vaj gåroda diehkkonárre binnu dálven. Vistij vádne hähttu ietjá sjattoj målsuduvvat. Sjattoj binnep biektelis kvalitähtta dálven ráddji boahttsu ålles bårråmfámov. Ruoppsisgåddejuhtusijn li ráddjidum fámo sjattojt edna fiberij åmastit bv. slihturij ja sávtsaj guoran.

Visste
Visste sjaddá suojmma, bájken 10 prosännta jahkáj. Slahpo li vistijda duodden, sierraláhkáj tjuohkedálvijn. Lasedum miehttsetjuollam ja birásbiejstem li båhtusav vaddám vaj slahpo li miehtsijn binnum. Ilá edna boahttsu guohtomluohko gávttuj båhtusav vaddá vaj viste binnu. Vuoronis dávk båhtusav vattisj ednam ja biotopa ietjájduvvi ja ednam båråduvvá. Stuorra hásstálus boatsojäládussaj boahtteájgen le nuoges guohtomednama ja guohtomav tjuottjodit vaj biologalasj moattegärddásasjvuohta bisoduvvá.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-05-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?