söndag 21 juli 2024
Hanna Sofie Utsi
Det behövs fler kvinnor i samepolitiken. Foto: Marie Enoksson.

Kvinnodagen den 8 mars

Urfolkskvinnor drabbas ofta av en dubbel strukturell diskriminering, dels på grund av kön, dels på grund av etnicitet. Detta vill Sametingets ordförande Sylvia Simma påminna om på kvinnodagen den 8 mars.
Utsatt position
Urfolken i världen befinner sig i en utsatt position och på många håll kränks de mest elementära mänskliga fri- och rättigheterna. Barn och kvinnor är särskilt utsatta, vilket ofta glöms bort. Urfolkskvinnor drabbas ofta av en dubbel strukturell diskriminering, dels på grund av kön, dels på grund av etnicitet.

Måste tas på allvar
I deklarationen om urfolkens rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling den 13 september 2007 uppmärksammas även kvinnornas situation. I artikel 22 i deklarationen sägs att staterna skall vidta åtgärder i samförstånd med urfolken att trygga att urfolkskvinnorna och barnen åtnjuter fullt skydd och fullständiga garantier mot alla former av våld och diskriminering.
- Det är positivt att kvinnornas utsatta position uppmärksammas i FN:s deklaration, men nu kommer det an på berörda stater och framförallt urfolksamhällen att ta detta på allvar, säger Sametingets ordförande Sylvia Simma.

Dubbelt upp
- Vi får heller inte sticka under stol med att det förutom en strukturell diskriminering som drabbar kvinnor på grund av deras kön, även finns en strukturell diskriminering av samer generellt i det svenska samhället, fortsätter Sylvia Simma.

Okunskap
- Att det finns en stor okunskap om samer i Sverige är ju ett välkänt fenomen, men okunskapen om de samiska kvinnornas situation är än mer fundamental. En färsk FN-rapport visar att Sverige inte har uppmärksammat situationen för samiska kvinnor i Sverige. De lever i en traditionell patriarkalisk miljö och har svårt att få hjälp om de utsätts för våld av sin make, framhåller Sylvia Simma.

Jämställdhetsarbete
Samiska kvinnors ställning i det politiska beslutsfattandet, framförallt i Sametinget är svag. Därför beslutade regeringen nyligen att anvisa Sametinget 1,5 miljoner kronor för 2008 för att stödja det jämställdhetsarbete som Sametinget har inlett. Sametingets mål är att den beslutande församlingen ska ha en jämn könsfördelning efter valet 2013.
- Regeringens beslut att stödja Sametingets jämställdhetsarbete är positivt, men Sveriges regering och riksdag skulle nog behöva ta krafttag för undanröja både den strukturella diskriminering och faktiska diskriminering av samiska kvinnor som finns både finns i samiska och svenska samhället avslutar Sylvia Simma, ordförande i Sametinget.

Kontakt
Sylvia Simma, Sametingets ordförande, 070-288 32 24
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2008-03-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?