torsdag 28 oktober 2021
Aborigiinna nisson

Australia dilálašvuohta eamiálbmogii rievdá

Australia premiáraministar Kevin Rudd čállá historjjá go son otne gaskavahku doallá sártni parlameanttas gos son almmolaččat aborigiinnain átnu ándagassii lágaid ja politihkalaš mearrádusaid ovddas maid parlameanttat ja ráđđehusat leat váldán ja mat leat nu garrasit bávččagahttan eamiálbmogiid ja dagahan dáidda stuora dáhpaid.

Rudd áigu dadjat sáni ”sorry” (ándagassii) golbmii iežas sártnis. Son lea hirbmat čorga dárkkistan dajaldagaid sártnis aborigiinna ovddasteddjiiguin.

"For the pain, suffering and hurt of these Stolen Generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry, To the mothers and fathers, the brothers and sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry."

Mánát mat dolvojuvvojedje eret váhnemiin ja bajásšadde internáhttaskuvllain gohččoduvvojit Australias “suoladuvvon buolva”. Rudd oaidná dán ándagasátnuma vuosttaš lávkin oanidit gaskka gaskal vilges olbmuid ja eamiálbmoga go guoská vurdojuvvon eallinahkái, oahpahusdássái ja ruđalaš vejolašvuođaide.

Ovttastupmi mii doarju Rudd ja su bellodaga dorjot maiddái ándagasátnuma muhto šállošit go ii leat leamaš eanet áigi ságastit dajaldagaid birra. Ruona bellodat háleda dasa bidjat lasáhusa ja maiddái buhtadusa veahkaváldima ovddas.

42:i parlameanta vihaheamis mii ikte dáhpahuvai (disdat) leai vuosttaš geardde go parlameantalahtut váldojuvvojedje vuoste aborigiinna “buresboahtin-riikkii-seremoniain”dánssain ja didgeridoo musihkkaneavvuin.

- Das lea alla symbolaárvu mii addá doaivaga ovttasstahttojuvvon náššuvnnain soabadeami bakte, lohká aborigiinnajođiheaddji Matilda House sártnistis parlamentii.
 

Visar sidorna 201 till 217 ( av 217 )
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2016-04-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?