söndag 14 juli 2024
miessi
Govva: Marie Enoksson.

Boazomearkkat

Boazomearka lea submi sániin olgeš ja gurut beljjiin mat muitalit gii bohcco eaiggáda. Ruoŧas eai gávdno gottit, visot bohccot eaiggáduvvojit priváhtaolbmuin. Geažotbealjit leat čearu oktasaš oapmi. Boazomearka lea erenoamáš persovnnalaš ja árbejuvvo dábálaččat soga siste.

Boazomearkaregisttar
Visot boazomearkkat leat čohkkejuvvon ovtta boazomearkaregisttarii. Sámedikkis lea ovddasvástádus registreret ja registreret eret boazomearkkaid.

Skovit
Sámediggi lea hábmen ođđa skoviid boazomearkagieđahallamii. Daid gávnnat olgešspálttas pdf-fiilan ja daidda sáhtát dieđuid deavdit. Skoviid sáhtát maid diŋgot Sámedikki hálddahusas.

Dovdameahttun bohccot
Dovdameahttun bohccot leat ožžon iežas bajilčállaga gurutfálus.
Visar sidorna 21 till 32 ( av 32 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-02-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?