måndag 23 april 2018

Luonddu- ja kulturbiras

Luonddu- ja kultuvrabiras olggosmáksingáibádus galgá leat boahtan Sámediggái gaskal 1 b. ođđajagimánus ja 15 b. njukčamánus 2017.

Ulbmil birasbuhtadusaiguin lea seailluhit kulturhistorjjálaš árvvolaš birrasiid boazodoalloguovllus ja seailluhit guovlluid alla luonddu- ja kulturárvvuiguin guovlluin gos lea boazodoallu. Sáhtát oažžut buhtadusa hoaidit eanadatelemeanttaid boazogárddiid ja boazoáiddiid.

Viđajahkásaš doaibma
Birasbuhtadus luonddu- ja kulturbirrasiid ovddas boazodoalloguovllus máksojuvvo juohke jagi viđajahkásaš doaibmaáigodagas. Fertet ohcat sihke máŋggajahkásašdoaimma ja máksámuša. Ohcamušat máksámušas dahkkojuvvojit juohke jagi ja sáddejuvvojit Sámediggái. Spiehkastat lea jus dus lea ovdal čatnašupmi Leanastivrras, de galggat ohcat máksámuša iežat leanastivrras.

Buhtadus
Buhtadus maid sáhtát oažžut lea:

• Dološ gárdi /dološ orohat - 6 300 ru hektáras
• Boazoáidi - 20 ru mehteris
• Mátkkit - 640 ru objeavttas jus gaska lea 0-75 gm, 1 275 ru objeavttas jus gaska lea 75 gm dahje guhkit du orohagas gos leat čálihuvvon. Mátkebuhtadusa sáhttá oažžut eanemusat vihtta objeavtta ovddas.

Gii sáhttá buhtadusa oažžut?
Čearut, sámi organisašuvdna molssaevttolaččat ovttaskas hálddašeaddji gii lea dohkkehuvvon doarjjaeiseválddis ja gii geavaha árvvolaš luonddu- ja kulturbirrasiid. Guoskevaš čearru oažžu buktit ovdan oaidnu áššis.

Dieđihančálus ja skovit
Sáhtát leddet dieđihančállosa ja ohcamušskoviid olggešspálttas.

Mátkebuhtadus
Geahpidandihte gieđahallama mii bivdit du dieđihit man guhkes gaska lea orohaga gos leat čálihuvvon ja hoaidinobjeavtta gaskkas G. Övriga upplysningar vuolde skovis.

Gaskaeavttut
Fertet čuovvut nu gohčoduvvon gaskaeavttuid oažžundihte dievas máksámuša birasbuhtadusain. Ruoŧa láhkaásaheapmi lea vuođđun gaskaeavttuide. Eanet dieđut gaskaeavttuid birra gávdnojit Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.
 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2016-12-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?